Volume 5, Number 3, 2011

In this Number

(20 papers)
Yaroslav Vakhula, Khristina Besaga, Iryna Lutsyuk and Maria Dobrotvorska
Vyacheslav Zhyznevskiy, Volodymyr Gumenetskiy, Olena Shyshchak and Yevhen Fedevych
Deepali Kelkar and Ashish Chourasia
Yulia Pankova, Alexandr Shchegolikhin, Alexey Iordanskii, Anna Zhulkina, Anatoliy Ol’khov and Gennady Zaikov
Lidiya Parashchuk, Viktoriia Kochubei and Yaroslav Yakymechko
Witold Brostow, Michael Hess and Vera Kovacevic