Volume 5, Number 3, 2011

In this Number

(20 papers)

Yaroslav Vakhula, Khristina Besaga, Iryna Lutsyuk and Maria Dobrotvorska

Vyacheslav Zhyznevskiy, Volodymyr Gumenetskiy, Olena Shyshchak and Yevhen Fedevych

Deepali Kelkar and Ashish Chourasia

Yulia Pankova, Alexandr Shchegolikhin, Alexey Iordanskii, Anna Zhulkina, Anatoliy Ol’khov and Gennady Zaikov

Lidiya Parashchuk, Viktoriia Kochubei and Yaroslav Yakymechko

Witold Brostow, Michael Hess and Vera Kovacevic