Volume 6, Number 1, 2012

In this Number

(20 papers)

Oleg Figovsky, Dmitry Pashin, Ilgiz Nasyrov, Zufar Khalitov and Diana Valeeva

Michael Bratychak, Olena Astakhova, Olena Mykhailiv, Alina Stryzhachuk and Olena Shyshchak

Olga Grigoryeva, Olga Starostenko, Alexander Fainleib, Gonzalo Martínez-Barrera, Jean-Marc Saiter and Boulos Youssef

Oleh Suberlyak, Nataliya Baran, Adam Gnatowski, Tomash Jaruga and Yuriy Melnyk

Vladimir Gusak, Igor Drozdnik, Vladimir Shmalko and Yuriy Kaftan

Valerii Barbash, Irina Trembus and Julia Nagorna

Volodymyr Brei, Galyna Starukh, Svitlana Levytska and Dmytro Shistka

Serhiy Pysh’yev, Galyna Biluschak and Volodymyr Gunka

Georgiy Kozlov, Zarema Aphashagova, Akhmed Malamatov and Gennady Zaikov

Gennady Zaikov and Dmitrii Loshadkin