Volume 6, Number 1, 2012

In this Number

(20 papers)
Oleg Figovsky, Dmitry Pashin, Ilgiz Nasyrov, Zufar Khalitov and Diana Valeeva
Michael Bratychak, Olena Astakhova, Olena Mykhailiv, Alina Stryzhachuk and Olena Shyshchak
Olga Grigoryeva, Olga Starostenko, Alexander Fainleib, Gonzalo Martínez-Barrera, Jean-Marc Saiter and Boulos Youssef
Oleh Suberlyak, Nataliya Baran, Adam Gnatowski, Tomash Jaruga and Yuriy Melnyk
Vladimir Gusak, Igor Drozdnik, Vladimir Shmalko and Yuriy Kaftan
Valerii Barbash, Irina Trembus and Julia Nagorna
Volodymyr Brei, Galyna Starukh, Svitlana Levytska and Dmytro Shistka
Serhiy Pysh’yev, Galyna Biluschak and Volodymyr Gunka
Georgiy Kozlov, Zarema Aphashagova, Akhmed Malamatov and Gennady Zaikov
Gennady Zaikov and Dmitrii Loshadkin