Methods of Parameters Calculation for Wastes High-Temperature Plasma Processing

https://doi.org/10.23939/chcht09.01.085
Received: June 26, 2013
Revised: November 05, 2013
Accepted: March 23, 2014
Authors: 

Vasyl Kolesnyk and Volodymyr Orlyk

The Gas Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, 39, Degtiarivska str., 03113 Kiev, Ukraine kolesnyk@email.ua; orlyk-v@mail.ru

The article presents the methodology of plasma parameters calculation for different ratios of its constituents and taking into account that plasma jet is both a source of thermal energy and a part of initial reaction mixture for various physical and chemical transformations, in particular, those associated with processing of different solid wastes. As the methodology application example carbon conversion by steam-and-air plasma jet is investigated

[1] Paton B., Marynsky G., Korzhyk V. et al.: Sovremennaya Elektrometallurgiya, 2006, 4, 57.
[2] Chernets O., Korzhyk V., Marynsky G. et al.: XVII  Int. Conf. on Gas Discharges and their Applications, England, Cardiff 2008, 465.
[3] Bondarenko B. and Zhovtyansky V.: Energotekhnologii i Resursosberezhenie, 2008, 4, 63.
[4] Bratsev A., Popov V., Shtengel S. et al.: J. High Temp.Mater. Proc., 2006, 10, 549.
[5] Trusov B.: III Mezhd. Simp. “Gorenie i plazmokhimiya”, Kazakhstan, Almaaty 2005, 52.
[6] Gurvich L., Veits.I, Medvedev V. et al.: Termodinamicheskie Svoistva Individualnykh Veshestv: Spravochnoe izdanie. Nauka, Moskwa 1982.
[7] Glushko V.: Termodinamicheskie i Teplophizicheskie Svoistva Productov Sgoraniia. VINITI AN SSSR, Moskwa 1971.
[8] Red R., Prausnits D. and Shervud T.: Svoistva Gazov i Zhidkostei. Khimiya, Leningrad 1982.
[9] Ravich M.: Effektivnost Ispolzovaniya Topliva. Nauka, Moskwa 1977.