Volume 5, Number 1, 2015

In this Number

(13 papers)
Yulia Chaikivska, Roman Pasichnyk, Nataliia Pasichnyk
pp.5-10
Oleksandr Kyrylenko, Vsevolod Pavlovskyi, Lukian Lukianenko, Anton Steliuk, Oleg Lenga
pp. 23-32
Ivan Prudyus, Victor Tkachenko, Petro Kondratov, Serhiy Fabirovskyy, Leonid Lazko, Andriy Hryvachevskyi
pp. 41-46
Igor Smetana, Andriy Lozynskyy, Valeriy Misyurenko
pp. 47-54
Valery Zhuikov, Tetiana Tereschenko, Yulia Yamnenko, Yuriy Khokhlov
pp. 65-70