The map of vertical Holocene movements of Volyno-Podillya and Pre-Carpathians

2011;
: 58-70
Authors:
1
Ukrainian State Geological Prospecting Institute

The mapping approach based on revealed property of the geodynamical memory of actual soil cover (Holocene) is realized. Structure and facies of the soil cover are considered as a new information donor about the relief dynamics. The raw of tectogenic evolution of the soil-forming processes and the soil types in the range from subsidences to stable regime and elevations with different intensity is determined. For the Western Volyno-Podillya and Pre-Carpathian foredeep the calibration raw “soil type – total amplitude of vertical movements” is justified. On it’s basis first the Map of vertical Holocene movements in scale 1:500000 with entire covering of the terrain is composed and interpreted. The differentiatial movements’ regimes of the map are compared with the data about the region’s morphostructures obtained by geology-geomorphological methods.

 1. Vostokova A.V., Koshel S.M., Ushakova L.A. Oformlenie kart. Kompyuternyiy dizayn. – M.: Aspekt Press, 2002. – 288 s.
 2. Geotektonika Volyino-Podolii / CHebanenko I.I., Vishnyakov I.B., Vlasov B.I. i dr. – K.: Nauk. dumka, 1990. – 244 s.
 3. Gofshteyn I.D. Geomorfologicheskiy ocherk Ukrainskih Karpat. – K.: Nauk. dumka, 1995. – 87 s.
 4. Gofshteyn I.D. Neotektonika zapadnoy Volyino-Podolii. – K.: Nauk. dumka, 1979. – 156 s.
 5. Gofshteyn I.D., Zubko A.S. Rol neotektoniki v izuchenii perspektiv neftegazonosnosti Volyino-Podolskoy plityi // Geologiya i geohi-miya goryuchih iskopaemyih. – 1976. – Vyip. 46. – S. 52–57.
 6. Doslidzhennya suchasnoyi heodynamiky Ukrayins'kykh Kar¬pat / V.Yu. Maksymchuk, V.H. Kuznyetsova, T.Z. Ver¬byts'kyy ta in. – K.: Nauk. dumka, 2005. – 256 s.
 7. Dyushofur F. Osnovyi pochvovedeniya. Evolyutsiya pochv (Opyit izucheniya dinamiki pochvoobrazo-vaniya). – M.: Progress, 1970. – 592 s.
 8. Znamenskaya T.A., CHebanenko I.I. Blokovaya tektonika Volyino-Podolii. – K.: Nauk. dumka, 1986. – 156 s.
 9. Karavaev V.YA. SHirotnaya zonalnost tektoniki Lvovsko-Volyinskogo basseyna // Dokladyi AN USSR. – Seriya B. – Geol., him. i biol. nauki. – 1987. – № 2. – S. 10–12.
 10. Kovda V.A. Biogeohimiya pochvennogo pokrova. – M.: Nauka, 1985. – 264 s.
 11. Mendryy Ya.V. K voprosu tochnosty otsyfrovky kart // Naukovyy visnyk NHAU. – 2002. – № 4. – S. 83–85.
 12. Morfostruktura naftohazonosnykh oblastey URSR / Volkov M.H., Kuprash R.P., Paliyenko V.P.  ta in. – K.: Nauk. dumka, 1974. – 260 s.
 13. Palienko V.P. Noveyshaya geodinamika i ee otra-jenie v relefe Ukrainyi. – K.: Nauk. dumka, 1992. – 116 s.
 14. Paliyenko V.P., Spytsya R.O., Kendzera O.V. ta in. Suchasni rukhy zemnoyi kory na terytoriyi Ukrayiny: problemy tektonichnoyi interpretatsiyi ta karto¬hrafuvannya // Heoinformatyka. – 2004. – № 1. – S. 66–73.
 15. Polivtsev A.V. Karta golotsenovyih dvijeniy Volyino-Podolii (predvaritelnyie neftegazo-poiskovyie vyivodyi) // Tezisyi dokladov VII Mejdunar. konf. “Geodinamika, tektonika i flyuidodinamika neftegazonosnyih regionov Ukrainyi: Kryim–2007”. – Simferopol. – 2007. – S. 272–275.
 16. Polivtsev A.V. Metodika kartirovaniya golotsenovyih tektonicheskih dvijeniy v neftegazonosnyih regionah Ukrainyi // XV Mizhnarodnyy naukovo-tekhnichnyy sympozium “Heoinformatsiy¬nyy monitorynh navkolyshn'oho seredovyshcha: GPS i GIS-tekhnolohiyi”: Zbirnyk materialiv. – L'viv, L'vivs'ke astronomo-heodezychne tova¬rystvo. – L'viv, 2010. – S. 142–147. 
 17. Polivtsev A.V. Patent RU № 2321028. Sposob kolichestvennoy otsenki vertikalnyih tektoni-cheskih golotsenovyih dvijeniy. – 2008. – Byul. № 9. – 16 s.
 18. Polivtsev A.V. Pedoheomorfolohichni metody u vyv-chenni holotsenovыkh rukhiv (na prykladi Podillya i peredhir’yiv Ukrayins'kykh Karpat) // Heodyna-mika. – 1998. – № 1. – S. 99–110.
 19. Polivtsev A.V. Poshuk dostovirnykh heoloho-heo-morfolohichnykh sposobiv indykatsiyi holotsenovykh vertykal'nykh tektonichnykh rukhiv // Heodynamika – 2006. – № 5 – S. 21–33.
 20. Polivtsev A.V. Patent UA № 59566. Sposib indy-katsiyi molodykh vertykal'nykh tektonichnykh rukhiv. – 2003. – Byul. № 9. – 4 s.
 21. Polivtsev A.V., Rozhko I.S., Buzhuk L.O. Transkar-pats'ki heotraversy: novi dani z suchasnoyi heo-dynamiky // Materialy nauk. konf. “Heofizychni tekhnolohiyi prohnozuvannya ta monitorynhu heo-lohichnoho seredovyshcha”. – L'viv: Spolom. – 2008. – S. 17–18.
 22. Rozanov B.G. Pochvennyiy pokrov zemnogo shara. – M.: Izd-vo MGU, 1977. – 248 s.
 23. Salischev K.A. Proektirovanie i sostavlenie kart. – M.: Izd-vo MGU, 1978. – 240 s.
 24. Smirnova O.M. Optymizatsiya kart hradiyentiv suchas-nykh vertykal'nykh rukhiv zemnoyi poverkhni hir-s'kykh system Skhidnoyi Yevropy. Avtoref. dys.… kandydata tekhn. nauk – L'viv: Nats. un-t “L'vivs'ka politekhnika”. – 2002. – 24 s.
 25. Smirnova O.M. Spivstavlennya karty hradiyentiv shvyd¬kostey vertykal'nykh deformatsiy zemnoyi po¬verkhni Karpats'koho rehionu z heoloho-heofizych¬nymy danymy // Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky i tekhniky. – L'viv. – 2002. – S. 104–109.
 26. Sokolovskiy I.L., Volkov N.G. Metodika poetap-nogo izucheniya neotektoniki (na primere yugo-zapada Russkoy platformyi). – K.: Nauk. dumka, 1965. – 135 s.
 27. Somov V.I., Rahimova I.SH. Sovremennyie dvije-niya zemnoy koryi Karpato-Balkanskogo regiona i sopredelnyih struktur. – K.: Nauk. dumka, 1983. – 144 s.
 28. Suchasna dynamika rel'yefu Ukrayiny / V.P. Paliyen-ko, A.V. Matushko, M.Ye. Barshchevs'kyy ta in. – K.: Nauk. dumka, 2005. – 268 s.