Seismogeodynamic conditions of oil-gas deposits of Forecarpatian deflection

1
Institute of Geophysics named after S.I. Subbotin of the National Academy of Sciences of Ukraine
2
Department of seismicity of the Carpathian region of the S. I. Subbotin Institute of Geophysics NAS of Ukraine
3
Institute of Geophysics named after S.I. Subbotin of the National Academy of Sciences of Ukraine
4
Institute of Geophysics named after S.I. Subbotin of the National Academy of Sciences of Ukraine

Seismogeodynamic conditions, complicating the operation of chinks on an example of Dolyna and Oryv-Ulychnyansk oil-gas deposits are considered. Intensive technology of production of oil on Dolyna deposit in 1974-1976 has provoked a series of appreciable earthquakes with intensity of 5-6 degree (MSK-64 scale).

 1. Ben' Ya., Pronyshyn R. Heodynamichni aspekty tekhnohennoyi seysmichnosti Stebnyts'koho kaliynoho rodovyshcha // Heoinformatsiynyy monitorynh navkolyshn'oho seredovyshcha. Zbirnyk materialiv Tret'oho Mizhnarodnoho naukovo-tekhnichnoho sympoziumu - L'viv.: DU " L'vivs'ka politekhnika", 1998.- S. 72-73.
 2. Ben' Ya.A., Pronyshyn R.S., Stasyuk A.F., Mel'nychuk O.L. Seysmoheodynamichni umovy naftohazovykh rodovyshch Vnutrishn'oyi zony Peredkarpat·s'koho prohynu // Suchasni dosyahnennya heodeziyi, heodynamiky ta heodezychnoho vyrobnytstva. Materialy konferentsiyi. L'viv.: DU "L'vivs'ka politekhnika". 1999. - S. 185-187.
 3. Unksova V.A. Tektonika plit. - L.: Nedra. 1981. - 288 s,
 4. Chekunov A.V. Struktura zemnoy koryi i tektonika Yuga evropeyskoy chasti SSSR. - Kiev.: Naukova dumka, 1972. - 176 s.
 5. Sollogub V.B., Chekunov A.V Printsipialnyie chertyi stroeniya litosferyi Ukrainyi. - Geofizicheskiy zhurnal. 1985. t. 7. # 6. s.43-54.
 6. Chekunov A.V. Glubinnyie motivyi tektogeneza. - Geofizicheskiy zhurnal. 1988, t. 10, # 5, s. 3-12.
 7. Pronishin R.S., Kendzera A.V., Ben Ya.A. Seysmicheskaya aktivnost Predkarpatya.- Seysmologicheskiy byulleten seysmicheskih stantsiy "Minsk", "Gomel" i "Naroch" za 1986 g.- Minsk: ONTI IGiG AN BSSSR . 1989.- S. 125-141.
 8. Volosets'kyy B.I., Kendzera O.V., Pronyshyn R.S., Ben' Ya.A. Otsinka seysmichnoyi nebezpeky Peredkarpattya z vykorystannyam danykh heo¬dynamiky. - Heodeziya, kartohrafiya i aerofotoznimannya. Vyp. 56,.-L'viv.: DU "L'vivs'ka politekhnika", 1995.- S. 4-10.
 9. Kostyuk O.P., Sahaova Ye.A., Rudens'ka I.M, Pronyshyn R,S., Kendzera O.V. Kataloh zemletrusiv Karpat·s'koho rehionu za 1091 - 1990 roky. - Pratsi NTSh; t 1. Heolohiya, heofizyka, khemiya, biokhemiya, materialoznavst¬vo. mekhanika materialiv.- L'viv.: NTSh, 1997. -S. 121-137.
 10. Sadovyiy Ya M. Ekonomicheskaya effektivnost tehnicheskogo progressa v razvitii neftyanoy promyishlennosti Lvovskogo ekonomicheskogo rayona - Tezisyi dokladov nauchno- tehnicheskoy konferentsii "O roli geologicheskoy nauki v obespechenii promyishlennosti Lvovskogo sovnarhoza zapasami hi-micheskogo syirya i perspektivyi ego ispolzovaniya.- Lvov: TESLS. 1965. - S.77-82.
 11. Ben' Ya.A., Pronyshyn R.S., Mel'nychuk O.P. Heodynamichni aspekty tryhernoyi seysmoekolohiyi Dolyns'koho rodovyshcha nafty Peredkarpattya // Ekolohiya naftohazovoyi promyslovosti .- Kyyiv. UBENTZ, 1998. - S. 38-42.
 12. Kendzera O., Pronyshyn R., Ben' Ya. Seysmichna nebezpeka Peredkarpattya - Pratsi NTSh. t. 1. Heolohiya, heofizyka, khemiya, biokhemiya, materi¬aloznavstvo, mekhanika materialiv.- L'viv.: Vyd-vo NTSh, 1997. - S. 104-113.
 13. Kovbasyuk I.M. Pro deyaki prychyny zim"yattya obsadnykh kolon. // Rozvidka i rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. Seriya: Burinnya naftovykh i hazovykh sverdlovyn, #31. - Ivano- Frankivs'k: IFDTUNiH, 1994. - S. 48-53.
 14. Fedryanych B.I, Orynchak M.I. Pro pidvyshchennya stiykosti stinok sverdlovyn. // Rozvidka i rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. # 31, seriya: Burinnya naftovykh i hazovykh sverdlovyn - Ivano-Frankivs'k IFDHUNiH. 1994 -S 29-33.