The dislocations on the surface of the Earth as a result of the strong earthquakes in the Western Tien-Shan

2016;
: pp. 119 - 132
https://doi.org/10.23939/jgd2016.01.119
Received: January 12, 2016
Authors:
1
Institute of Seismology, Academy of Sciences of Uzbekistan

Purpose. The aim of the research is to estimate parameters for seismic dislocations, for example of strong earthquakes in the Turan platform and adjacent mountainous part of Western Tien-Shan, as well as identifying the relationship between the magnitudes and lengths of breaks for pleistoseist zones. Methodology. The technique is based on the analysis of modern and paleoseismic dislocations which are identified in the macroseismic survey the epicentral zones of strong tectonic earthquakes, with the implementation of the empirical evaluations, as well as identifying the main and paleostresses. Results. The nature of the changes of the movements was analyzed which influencing the deformation of the studied areas in the period of “operation” of the seismic sources and a number of features of deformation of the Earth's surface was revealed. It turns out that strong earthquakes in the Western Tien Shan, including the local seismogenic zones correspond to the low amplitude of deformation on the Earth's surface and the possible movements leave a trace in the form of additional vertical or horizontal displacements with certain limiting deformation and seismodislocations. It is shown that the vertical movement manifest throughout the field of observation in the parameters of displacement and with greater intensity at the points of measurement which located in pleistoseist area, where more seismodislocations was accumulates, that do not contradict the established foundations of earthquakes preparation process. It is revealed that the deformation on the surface at the averaged values of the depths of the foci turned out associated with seismodislocations formations only for short epicentral zones and are little pronounced in the hard rocks. Originality. It is established that studying the changes and conducting numerical definitions for several types of seismodislocations and also conducting the analysis of distribution of deformations of the Earth's surface we can determine the likely magnitude M of the earthquake, on which could be formed the seismodislocations with the observed length L. This gave the opportunity to define a logical empirical relationship between magnitude and length of seismodislocations. Practical significance. The study of seismodislocations on the earth's surface after strong tectonic earthquakes precise the macroseismic visual definition and significantly increase the stability of evaluations under seismic microzoning, especially in areas of low-velocity Quaternary sediments.

1. Alimuhamedov I. M., Shukurov Z. F., Khamidov H. L., Ziyomou B. Z., Fakhriddinov J. F. Pokazateli lokalnoy geodinamicheskoy aktivnosti zemnoy kori zon vodohranilich [Indicators of local geodynamic activity of the earth's crust zones of water reservoirs. Geology and mineral resources Tashkent, 2014, No. 3, pp. 37–42.
2. Dobrovolsky I. P. Matematicheskaya teoriya podgotovky i prognoza tektonicheckogo zemletryaseniya [The Mathematical theory of preparing and forecasting of tectonic earthquakes.] Moscow: FIZMATLIT, 2009, 240 p.
3. Gasliskoe zemletraysenie 1976 i 1984 gg. [Gazly the earthquake of 1976 and 1984] Tashkent: Fan, 1986, 368 c.
4. Ziyaviddinov K. F., Khamidov KH. L. Raschyot izbitochnih napryajeniy v zonah razlomov zapadnoy Tyan-Shanya [The calculation of excess stress in the fault zones of the Western Tien-Shan]. Stroitelstva i tehnogennaya bezopastnost. Vol. 35, Ukraina, Alushta, 2011, pp. 36–40.
5. Ziyaudinov F. F. Seysmichnost geodinamicheskih poligonov Sentralnoy Azi v veroyatnostnih otsenkah Chebisheva po geologo-geofizicheskim dannim. [Seismicity geodynamic polygons of Central Asia in the Chebyshev probability estimates according to geological-geophysical data]. Seysmichnost territory Azerbaydjana I seysmicheskiy risk bolshih gorodov. IV Mejd.Konf. – 1–3 iyunya 2009, Baku, pp. 181–191.
6. Karjouv T. K., Ulomov V. I. Proyavleniya sovremennoy tektoniki i seysmichnost Qizilqumov, [Manifestation of contemporary tectonics and seismicity of the Kyzyl-Kum]. Uzbek Geol. J. 1966, No. 3, pp. 24–32.
7. Ibragimov R. N., Nurmatov U. A. Texnologya otsenky seysmicheskoy opasnosty na osnove novih kart detalnogo seysmicheskogo payonirovanya [Technology of the estimation to seismic danger on base of the new cards of the detailed separation of the seismic region]. Problems of seismology's in Uzbekistanis–Tashkent: IS AN RUZ, 2011, No. 9, pp. 65–69
8. Mavlyanov G. A, Tetyuhin G. F. Sovremenniy tektonicheskiy dvijeniya v Qizilkumah [Modern tectonic movements in the Kyzylkum desert]. Uzb. Geol. j. 1966, No. 2, pp. 24–31.
9. Mavlyanov G. A.[i drugiye]. O sovremennih tektonicheskih dvijeniyah v Sentralnih Qizilkumah [On modern tectonic movements in Central Kyzylkum]. Uzb. Geol. .j 1968, No. 2, pp. 28–36.
10. Metodi prognoza zemletryasenie ih primineniye v Yaponii. [Methods of earthquake prediction and their application in Japan]. – M: Nedra, 1984, 312 p.
11. Nazarbekiskoe zemletryasenie 11 dekabrya 1980g. [Nazarbekian earthquake of 11 December, 1980.]. Tashkent: Fan. 1984, 145 p.
12. Papskoy zemletryaseniye 1984g. [Papal 1984 earthquake.].Tashkent:Fan, 1986, 135 p.
13. Pyatkov K. K. .[i drugiye]. Geologicheskiy stroenie Sentralnih Qizilkumov. [The geological structure of the Central Kyzylkum.]. Tashkent:Fan. 1967, 135 p.
14. Sitdikov B. B. Summarniy amplitude neotektonicheskih dvijenie v Sentralnih Qizilqumah. [Total amplitude of neotectonic movements in Central Kyzylkum.]. Uzb.Geol. 1968, no. 5, pp. 12–23
15. Tashkentskiy zemletryasenie 26 aprelya 1966 goda. [Tashkent earthquake of 26 April 1966.]. Tashkent: Fan. 1971, 672 p.
16. Khamidov L. A. Uprugie napryajeniya seysmogennih struktur. [Elastic stresses seismogenic structures] // Resheniya konstruktsionnih zadach mehaniki deformiruemogo tela. – M. RAN, 2004, p. 67–75.
17. Khamidov L. A. Ziyvitdinov K. F., Fahriddinov J. F. Otsenka sovremennoy i paleonapryajeniy geodenamicheskogo poligona zapadnogo Tyan-Shanya. [Assessment of the current and paleo stress geodynamic polygon of the Western Tien-Shan.]. Pyatie nauchniy chteniya Y.P.Bulashevicha. – Mejd.konf. – Ekaterinburg, Rossya.- Institut Geofiziki UrO RAN. 6–10 iyulya 2009, pp. 244–249.
18. Khamidov L A. Izucheniya poley napryajenie Chatkalskoy gornoy zoni zapadnogo Tyan-Shanya. [The Study of stress fields of the Chatkal mountain zone of Western Tien-Shan]. Geodinamika, No. 4, issue VII, Lvov, Ukraina, 2010, pp. 42–50.
19. Khamidov L. A. Viyavleniya morfokineticheskih pokazateley sovremennoy geodinamiki Zapadnogo Tyan-Shanya. [Identification of morphokinetic indicators of modern geodynamics of the Western Tien-Shan.]. Sovremennaya geodinamika Sentralnoy Azii i opasnie prirodniy protsesi.Vserossiyskiy soveshaniye. Irkutsk, 23–29 sentyabrya, 2012, pp. 88–91
20. Khamidov Kh. L. Shukurov Z. F., Ziyaudinov F. F., Ziemov B. Z. Predstavleniya pri reshenii kraevih zadach geofiziki v srede v «MATLAB» i sopostavlenie ih s rezultatami GPS analiza. [Data Representation when solving boundary value problems of Geophysics in the environment of "MATLAB" and their comparison with the results of GPS analysis.]. 3-molodyojnaya tektonofizicheskaya shkola-seminar. – 14–19 oktyabrya, 2013, Moskow: IFZ RAN-2013, pp. 261–268.
21. Khamidov H. L.Vozmojnie izbitochniy napryajeniya v ochagah tektonicheskih zemlyatryasenie zapadnogo Tyan-Shanya. [Possible excessive tension in the centers of tectonic earthquakes of the Western Tien-Shan]. Dokladi AN RUz. – Tashkent, 2014, No. 4, pp. 40–43.
22. Hodjaev A. K., Khamidov L. A., Fakhriddinov J. F. Peleo I sovremennye seysmodislokatsii v perehodnoy zone ot Tyan-Shanskogo orogena v Turanskuyu platformu Tsentralnoy Azii [Paleo and modern seismodislocations in the transition zone from the Tien Shan orogen in the Turan platform in Central Asia]. Irkutsk, September 23–29, 2012, Vol. 1. Irkutsk: IZK, 2012, pp. 202–205.
23. Ulomov V. I. Dinamika zemnoy kori i prognoz zemletryaseniy [Dynamics of the earth's crust and prediction of earthquakes]. Tashkent Fan, 1974, 276 p.
24. Shukurov Z. F., Khamidov H. L. Istoriya razvitiya GPS seti v Uzbekistane i eyyo rol v issledovanii problem prognoza zemletryasenie na osnove izucheniya deformatsii zemnoy kori. [History of development of GPS network in Uzbekistan and its role in the study of the problem of earthquake prediction based on the study of crustal deformation. ]. Vestnik Natsionalnoga universiteta RUz. Tashkent, No. 1–2, 2016, pp. 36–43.
25. Ergeshov I. M., Xusomiddinov A. C., Khamidov H. L. Morfogeneticheskie osobennosti Vostochnoy chasti Zapadnogo Tyan-Shanya dlya organizatsii GPS izmeritelnih punktov. [History of development of GPS network in Uzbekistan and its role in the study of the problem of earthquake prediction based on the study of crustal deformation]. Dokladi AN RUz. Tashkent, No. 5, 2015, pp. 41–45.
26. Yakubov D. X. Ibragiov R. N. Protsesi treshinaobrazovaniya v Sentralnih Qizliqumah. [The processes of crack formation in the Central Kyzylkum desert]. Sovremenniy dvijeniya zemnoy kori na geodinamicheskih poligonah. Tashkent:Fan. 1972, pp. 8–12.
27. Yarmuhamedov A. R., Denisov R. I., Alimuhamedov I. M., Sattarov A. S., Sostoyanie I problemy paleoseysmologicheskih issledovaniy v Sentralnoy Azii. [The State and problems paleoseismological research in Central Asia]. Problems of seismology in Uzbekistan, Tashkent: IP Academy of Sciences of Uzbekistan. 2005, No. 2, pp. 289–295
28. Yarmuhamedov A. R., Denisov R. I. O paleoseysmodislokasiyah Chatkalo-Kuraminckogo regiona. [On paleoseismic dislocations, Chatkal-Kurama region]. Geology and mineral resources. 5/2003.with.27–35
29. Bestmann, M., Pennacchioni, G., Nielsen, S., Göken,M., de Wall, H., 2012. Deformation and ultrafine dynamic recrystallization of quartz in pseudotachylytebearing brittle faults: a matter of a few seconds. Journal of Structural Geology 38, 21–38
https://doi.org/10.1016/j.jsg.2011.10.001
30. Caputo R. Stress variability and brittle tectonic structures. Earth-Science Reviews, 2005, Vol. 70, pp. 103–127.
https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2004.11.005
31. Cochran E. S., Li Y.-G., Shearer P. M., Barbot S., Fialko Y., Vidale J.E. Seismic and geodetic evidence for extensive, long-lived fault damage zones. Geology, 2009, Vol. 37, No. 4, pp. 315–318.
https://doi.org/10.1130/G25306A.1
32. Dambara T.,1966. Vertical movements of the earth's crust in relation to the Matsushiro earthquake. J. Geodet. Soc. Japan. (18245), 1996, pp. 18–45.
33. Hirose, T., Mizoguchi, K., Shimamoto, T., 2012. Wear processes in rocks at slow to high slip rates. Journal of Structural Geology 38, pp. 102–116
https://doi.org/10.1016/j.jsg.2011.12.007
34. Janssen, C., Wirth, R., Lin, A., Dresen, G., 2013. Tem microstructural analysis in a fault gouge sample of the nojima fault zone, Japan. Tectonophysics, 583, pp. 101–104.
https://doi.org/10.1016/j.tecto.2012.10.020
35. Matsuda T. Y., Ota. M. Ando, Yonekura N. Fault mechanism and resource time of major earthquakes in southern Kanto district, Japan, as deduced from coastal terrace date. Geol. Soc. Am. Bull., 1989, pp. 1610–1618. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1978)89<1610:FMARTO>2.0.CO;2
36. Ulomov V. I. Seismic hazard of Northern Eurasia. Annali di Geofisica, 1999, Vol. 42, pp. 1023–1038.