1(30)2021

In this Number

(7 papers)
Ihor Naumko, Nataliia Batsevych, Yurij Fedoryshyn, Myroslav Pavlyuk, Yuriy Myshchyshyn, Іhor Repyn
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2021.01.036
36-47
Serhii Verbytskyi, Bohdan Kuplovskyi, Vasyl Prokopyshyn, Oleksandr Stetskiv, Iryna Nishchimenko, Taras Brych, Oleh Kruk
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2021.01.058
58-64