Pecularities of application of methods of geodynamical prospecting within Ukrainian shield and Transcarpathians

1
Taras Shevchenko National University of Kyiv
2
Taras Shevchenko National University of Kyiv

On the examples of various geological situations (Ukrainian Shield and Transcarpathian deep) are shown the efficiency of applying of geophysical method as to searching of tectonics, geodynamics and geological prognosis

1. Basanceva M.E., Voєvoda B.I. Neobhodi­most' geodinamicheskogo kartirovanija territorij dlja obespechenija ustojchivogo razvitija regionov II Zbіrnik dopovіdej І Mіzhnarodnoї naukovoї konferencії aspіrantіv ta studentіv "Ohorona navkolishn'ogo seredovishha ta racіonal'ne vikoristannja prirodnih resursіv". - T. 2. - 2002.-S. 116-117.

2. Panov B.S., Rjaboshtan Ju. S., Trahtamirov E.P. i dr. O novom metode strukturno- geodinamicheskih issledovanij // Sov. geologija. — 1984. - № 1.

3. Panov B.S., Trahtamirov E.P. Novoe v geologo-geofizicheskih issledovanijah. // Izv. VUZov. Geologija i razvedka. - 1993. — №3.

4. Tolstoi M.I., Shabatura O.V. Onyshchuk I.I., Bychok V.D. Vyvchennia neoheodynamichnykh osoblyvostei porid fundamentu za danymy ekoheofizychnykh doslidzhen // Ekolohiia dovkillia ta bezpeka zhyttiediialnosti. — 2002. - № 2. - S. 40-45.

5. Tolstoi M.I., Shabatura O.V. Onyshchuk I.I., Bychok V.D. Neoheodynamichni osoblyvosti porid krystalichnoho fundamentu pryrodnoho zakaznyka “Zhukiv Khutir” za danymy ekoheofizychnykh doslidzhen II Visnyk ‘Teolohiia”. - 2003. - № 25. - S. 64-68.

6. Alehin V.I. Problemy obshhej i regional'noj geologii. - Novosibirsk: Nauka, 1971.-S. 33-36.

7. Panov B.S., Trahtamirov E.P., Rjaboshtan Ju.S., Alehin V.I. Osadochnye porody i rudy. - Kiev: Nauk, dumka, 1980. - S. 101111.

8. Alehin V.I., Pristanskaja M.V., Tobiash V.Je., Kojnash P.V. Naukovі pracі Donec'kogo derzhavnogo tehnіchnogo unіversitetu. Serіja gіrnicho-geologіchna. — Donec'k: DonDTU. - 2002. - Vip. 45. -S. 107-112.

9. Geologo-radiologichsskoe kartirovanie masshtaba 1:100000. Otchet partii geologojekologicheskih issledovanij za 1989-1997 gg. / V.P. Dudkin, T.M. Egorova, A.A. Vashhenko, N.V. Bespalyj i dr. / Titul 632189. - K.: GGP ’’Sevukrgeologija”, 1997.

10. Geohimija, petrofizika i voprosy genezisa novejshih vulkanitov Sovetskih Karpat // Pod red. prof. M.I. Tolstogo. - Kiev: Izd. ob. “Vishha shkola”, 1976. - 192 s.

11. Maksymchuk V.Iu., Kuznetsova V.H., Verbytskyi T.Z. ta in. Doslidzhennia suchasnoi heodynamiky Ukrainskykh Karpat. - Kyiv: Nauk, dumka,- 2005. - 256 s.