Solving the inverse problem of seismic prospecting using the energy approach to the analysis of wave fields

2010;
: 87-95
https://doi.org/10.23939/jgd2010.01.087
Received: April 03, 2010
1
Lviv State University of Life Safety; Scientific-Research Institute "Naukanaftogaz", Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine)
2
Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry named after L. M. Lytvynenko of the National Academy of Sciences of Ukraine, Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy & Biotechnology, Lviv National Polytechnic University

In the paper the implementation of energy wave field analysis approach for developed informational model of the geological medium is considered. The solutions of seismic inverse problem are presented, which involves geophysical parameters obtaining of geological medium with the use of field seismic data. In order to obtain geological and geophysical environmental parameters the number of wave field transformations are being carried out, conventionally divided into primary and final part (interpretation). Interpretational phase of wave fields’ transformation involves usage of the elaborated mathematical algorithms.

  1. Blyac E.A. Nekotoryie kinematicheskie zadachi dlya sloistyih sred so skorostnyimi anomaliyami v pokryivayuschey tolsche // Geologiya i geofizika. – 2006. – T. 47, # 5. – S. 591–607.
  2. Bondarev V.I. Seysmorazvedka. – Ekaterinburg: Izd-vo UGGGU, 1997. – 690 s.
  3. Karpenko V.N., Starodub Yu.P., Stasenko V.N., Bilous A.I. Energoinformatsionnyiy podhod k voprosu otsenki gorizontalnoy sostavlya¬yuschey volnovogo polya po dannyim 1-d seysmicheskogo eksperimenta // Buletinul Institutului de Geologie si Seismologie al ASM. – 2006. – № 2. – P. 14–26. 
  4. Karpenko V.M., Starodub Yu.P., Karpenko O.V. Analiz dynamichnykh parametriv ru¬khu fizychnoho ostsylyatora iz zadanoyu ener¬hiyeyu na osnovi enerhoinformatsiynoho pid¬khodu // Heodynamika. – 2007. – # 1(6). – S. 81–84.
  5. Starodub Yu.P., Karpenko O.V. Doslidzhennya pruzhnoho pivprostoru na osnovi mate¬matychnoyi modeli prostoru staniv // Visnyk LDU BZhD. – 2009. – # 3. – S. 23–30.
  6. Stasenko V.M., Karpenko V.M., Kozachen¬ko M.I. Tekhnika i tekhnolohiya otsinyuvannya ta prohno-zuvannya heobarychnoho ta napru¬zheno-defor-movanoho stanu hirs'koho ma¬syvu pid chas bu-rinnya hlybokykh naftovykh i hazovykh sverdlovyn // Naftova i hazova promyslovist'. – 2008. – # 3. – S. 21–25. 
  7.  Hmelevskoy V.K. Geofizicheskie metodyi issle-dovaniya zemnoy koryi. Kn. 2: Re¬gionalnaya, razvedochnaya, inzhenernaya i eko¬logicheskaya geofizika. – Dubna: Mezh¬du¬narodnyiy univer-sitet prirodyi, ob¬schest¬va i cheloveka “Dubna”, 1999. – 184 s