Comparison of gas extraction properties of reservoir rocks of different geological depositional

2012;
: pp. 66-69
https://doi.org/10.23939/jgd2012.02.066
Received: December 14, 2012
1
Lviv Integrated Research Center of UkrNIIgazu
2
Lviv branch of UkrGGRI, Lviv Integrated Research Center of UkrNIIgazu
3
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
4
Lviv Integrated Research Center of UkrNIIgazu

Study of the dynamics of gas extraction depending on open porosity of rocks-reservoirs which are formed in different geological conditions of sedimentation indicates the three distinct modes of extracting gas: initial, where βh varies from 0 to 0.5, transition – βh=0,5-0,7 (for sarmatian collectors of Bilche-Volytsky zone of the Carpathian foredeep), βh=0.5-0.8 (for Visean collectors of Rudivsko-Chervonozavodsky deposits in the Dnieper-Donets basin) and βh=0.5-0.6 (for Miocene carbonate reservoirs of southern waters of Azov sea). At the final stage the gas extraction coefficient is independent of porosity (monotonically increased in 2–3 %).

1. Geodinamika Karpat / S.S. Kruglov, S.E. Smirnov, S.M. Spitkovskaja i dr. – K.: Nauk. dumka, 1985. – 136 s.

2. Krupskyi Yu.Z. Heodynamichni umovy formuvannia i naftohazonosnist Karpatskoho ta Volyno-Podilskoho rehioniv Ukrainy. – K.: UkrDHRI, 2001. – 144 s.

3. Lukin A.E. Vtorichnye mineralogo-geohimicheskie izmenenija porod, svjazannye s neftegazonosnost'ju //Atlas geologicheskogo stroenija i neftegazonosnosti Dneprovsko-Doneckoj vpadiny. Ch. ІІ. Neftegazonosnost' paleozojskih otlozhenij Dneprovsko-Doneckoj vpadiny. – L'vov: UkrNIGRI, 1984. – 122 s.

4. Naftohazoperspektyvni obiekty Ukrainy. Naukovi i praktychni osnovy poshukiv vuhlevodniv v Azov-skomu mori / P.F. Hozhyk, B.M. Polukhtovych, S.M. Zakharchuk ta in. – K.: PP EKMO, 2006. – 340 s.

5. Nesterenko M.Iu. Petrofizychni osnovy obgruntu¬vannia fliuidonasychennia porid-kolektoriv. – K.: UkrDHRI, 2010. – 224 s.

6. Fedyshyn V.O. Nyzkoporysti porody-kolektory hazu promyslovoho znachennia. – K.: UkrDHRI, 2005. – 148 s.