Study of atmospheric infrasound on regime geophysical station “Beregove” in Transcarpathians

2012;
: pp. 84-89
https://doi.org/10.23939/jgd2012.02.084
Received: December 12, 2012
1
Carpathian branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine
2
Lviv Centre of the Space Research Institute of the NASU and NSAU
3
Carpathian branch of the Institute of Geophysics named after S.I.Subbotin of the National Academy of Sciences of Ukraine
4
Lviv Centre of the Space Research Institute of the NASU and NSAU
5
Lviv Centre of the Space Research Institute of the NASU and NSAU
6
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
7
Lviv Centre of the Space Research Institute of the NASU and NSAU
8
Department of seismicity of the Carpathian region of the Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine
9
Carpathian branch of the Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine

In the article the first results of study of atmospheric infrasound on regime geophysical station “Beregove” in Transcarpathians are presented. The peculiarities of researches methods and apparatus are described. Received data are given and briefly analyzed and directions for further researches are specified.

1. Adushkin V.V., Spivak A.A., Kishkina S.B. i dr. Dinamicheskie processy v sisteme vzaimodej-stvujushhih geosfer na granice zemnaja kora – atmosfera // Izv. RAN. Fizika Zemli. – 2006. – № 7. – S. 34–51.

2. Vasilenko E.M., Ivashhuk A.I., Bokun A.N., Kostjuk O.P., Somov V.I., Skarzhevskij V.V. Bere¬govskoe zemletrjasenie 24 oktjabrja 1965 g. i ego posledstvija // Sejsmichnost' Ukrainy. – K: Nauk. dumka, 1969. – S. 91–102.

3. Gamburcev A.G., Kondorskaja N.V., Olejnik O.V. i dr. Ritmy v sejsmichnosti Zemli // Izv. RAN. Fizika Zemli. – 2004. – № 5. – S. 95–107.

4. Doslidzhennia suchasnoi heodynamiky Ukrainskykh Karpat / Pid red. V.I. Starostenka. – Kyiv: Nauk. dumka. – 2005. – 256 s.

5. Kostiuk O., Sahalova Ye., Rudenska I., Prony¬shyn R., Kendzera O. Kataloh zemletrusiv Kar¬patskoho rehionu za 1091–1990 rr. // Pratsi NTSh. – Lviv. – 1997. – T.1. – S. 121–137.

6. Liperovskij V.A., Pohotelov O.A., Mejster K.V., Liperovskaja E.V. Fizicheskie modeli svjazej v sisteme litosfera – atmosfera – ionosfera pered zemletrjasenijami // Geomagnetizm i ajeronomija. – 2008. – 48, № 6. – S. 831–843.

7. Mel'nichuk M.I. O geneticheskoj svjazi sejsmiches¬kih processov s tektonikoj Karpatskogo re¬giona // Geofiz. zhurn. – 1982. – T. 4, № 2. – 

S. 34–41.

8. Nazarevych A.V., Nazarevych L.Ie. Heodynamika i osob¬lyvosti seismotektonichnoho protsesu Berehivs-koi horstovoi zony (Zakarpattia) // Heodynamika. – 2000. – № 1 (3). – S. 131–147.

9. Nazarevych L.Ie., Nazarevych A.V. Osoblyvosti vohnyshcha Berehivskoho zemletrusu 1965 roku za kompleksom danykh (heoinformatsiini aspekty) // Teoretychni ta prykladni aspekty heoinformatyky. – Kyiv. – 2005. – T.2. – S. 74–79. 

10. Nazarevych L.Ie., Nazarevych A.V. Osoblyvosti pid¬hotovky ta kharakterystyky vohnyshcha Berehivs¬koho zemletrusu 1965 roku (za makroseismichny¬my danymy) // Heodynamika. – 2006. – 1 (5). – 

S. 61–74.

11. Nazarevych L.Ie., Nazarevych A.V. Kharakterni zemletrusy Berehivskoi seismohennoi zony: osobly-vosti dzherela i makroseismichnoho polia // Visnyk KNU im. T. Shevchenka. Heolohiia. – 2006. – № 38–39. – S. 42–47.

12. Ponomarev E.A., Erushhenkov A.I., Turchaninov I.P. Pribor dlja registracii infraakusticheskih gravitacionnyh atmosfernyh voln // Issledovanija po geomagnetizmu, ajeronomii i fizike Solnca. – 1974. – Vyp. 34.

13. Pronyshyn Roman, Stasiuk Anatolii, Verbytskyi Yurii, Korniienko Yevheniia, Yarema Ivan. Makro-seismichni proiavy pry Berehivskykh zemletrusakh 15 i 23 lystopada 2006 roku  //  Novi heofizychni tekhnolohii prohnozuvannia ta monitorynhu heolohichnoho seredovyshcha. Materialy naukovoi konferentsii. 9–11 zhovtnia 2007 r., m. Lviv. – Lviv: SPOLOM. – 2007. – S. 82–83. 

14. Soroka S.O., Mezentsev V.P., Karataieva L.M. Zvia¬zok seismichnoi aktyvnosti z atmosfernym in-frazvukom // Vidbir i obrobka inform. – 2010. – Vyp. 32 (108). – S. 61–66.

15. Pronishin R.S., Pustovitenko B.G. Nekotorye as¬pekty sejsmicheskogo klimata i pogody v Za-karpat'e // Izv. AN SSSR. Fizika Zemli. – 1982. – № 10. – S. 74–81.

16. Evseev S.V. Zemletrjasenija Ukrainy. – K.: Izd-vo AN USSR, 1961. – 76 s.