Features of the deep structure of Kirovograd ore district according to the seismic data

2013;
: pp. 139 - 141
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.139
Received: July 31, 2013
Authors:
1
Subbotin Institute of geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine

seismogeological model of the Kirovograd ore district, it reflects its modern deep structure. The new interpretation of the seismic data has identified a correlation surface structures in the region with a relief Moho and local inhomogeneities of the crust. As a result, the connection established areas with a high concentration of ore with deep sublatitudinal deflection in the relief of the Moho. Originality For the first time MCWE seismic data processed using statistical analysis, maps of Moho, K2 and seismogeological 3D model of the Kirovograd ore district. The practical significance. Offered in the geodynamic model of the Kirovograd ore district allows you to develop specific criteria for prospecting and exploration of deposits of uranium, gold and lithium. 

  1. Geneticheskie tipy i zakonomernosti razmeshcheniya uranovykh mestorozhdeniy Ukrainy [Genetic types and patterns of distribution of uranium deposits in Ukraine]. Ya.N. Belevtsev, V.B. Koval'. Otv. red. Kiev, Nauk. dumka, 1995, 396 p.
  2. Drogitskaya G.M., Tripol'skiy A.A., Popov N.I. et al. Seysmogeologicheskaya pozitsiya Kirovogradskogo rudnogo rayona (Ukrainskiy shchit) v svyazi s lokal'nymi neodnorodnostyami poverkhnosti Mokho [Seismogeological position Kirovograd ore district (Ukrainian shield) due to local inhomogeneities surface Moho].− Geofizika XXI stoletiya 2006 god. Sbornik trudov Vos'mykh geofizicheskikh chteniy im V.V.Fedynskogo (2-4 marta 2006 g., Moskva) [Geophysics of XXI century in 2006. Proceedings of the Eighth geophysical readings they V.V.Fedynskogo (March 2-4, 2006, Moscow)], 2007, pp. 21-27.
  3. Drogitskaya G.M. Osobennosti glubinnogo stroeniya zemnoy kory Korsun'-Novo-mirgorodskogo i Novoukrainskogo massivov (Ukrainskiy shchit) po seysmicheskim dannym [Features of deep crustal structure Korsun-Novomirgorod and Novoukrainsky arrays (Ukrainian shield) seismic data], Geodinamika, 2009, no. 1(8), pp. 76-83.
  4. Nikitin A.A., Petrov A.V., Aleksashin A.V. Kompleks spektral'no korrelyatsionnogo analiza dannykh «KOSKAD 3D» [The complex spectral correlation analysis of data "KOSKAD - 3D»], Moskva, 2004, Moskovskiy Gosudarstvennyy geologo-razvedochnyy universitet [Moscow, 2004, Moscow State Geological Prospecting University.], 158 p.
  5. Starostenko V.I., Kazanskiy V.I., Popov N.I., Drogitskaya G.M., Zayats V.B., Makivchuk O.F., Tripol'skiy A.A., Chicherov M.V Ot poverkhnostnykh struktur k integral'noy glubinnoy modeli Kirovogradskogo rudnogo rayona (Ukrainskiy shchit) ІІ [From surface structures to the integrated depth model of the Kirovograd ore district (Ukrainian shield) II], Geofiz. zhurn.[ Geophysical journal], 2011, T. 33, no. 5. pp. 3-16.
  6. Sollogub V. B. Litosfera Ukrainy [Lithosphere of Ukraine], Kiev: Nauk, dumka, 1986, 184 p.