інформаційні технології

Наскрізна конструкторська підготовка спеціалістів та магістрів на кафедрі конструювання верстатів та машин механіко-машинобудівного інституту НТУУ "КПІ"

This paper analyzes the recent research in the field of scientific — methodological approaches and approaches to the formation of technical knowledge, theoretical — methodological problems of training design directions and innovative methods of teaching and compared modern requirements for professional competence of graduates in engineering and technology and the problem of socio — economic development countries.

Системна, нормативна, комплексна моделі захисту інформаційних технологій

Розроблено системну, нормативну, комплексну моделі захисту інформаційних технологій на основі концепції об’єкт – загроза – захист – управління.

Захист інформації з обмеженим доступом на засадах аутсорсингу

У статті проаналізовано сучасний стан інформаційної безпеки в світі. Запропоновано підвищення рівня захисту інформації підприємств за рахунок залучення вітчизняних чи зарубіжних ІТ-компаній на засадах аутсорсингу. На прикладах успішних вітчизняних компаній, що активно працюють на світовому ринку, показано перспективність розвитку цієї галузі в Україні. Подано практичні засади по вибору аутсорсингової компанії.

Моделювання вибору стратегії діяльності підприємства та інформаційна технологія обробки інформації

інформаційні технології використання математичних методів і моделей підвищують якість обробки інформації, професійні якості менеджменту, що є одним із важливих факторів при прийнятті оптимальних управлінських рішень. Застосування інформаційних технологій при аналізі виробничої діяльності суб’єкта господарювання вимагає розробки стратегії за якої суб’єкт господарювання відчуває себе конкурентноздатним.

Методологія захисту інформаційних технологій

Запропоновано методологію захисту інформаційних технологій оброблення даних, управління, підтримки прийняття рішень, експертних систем на основі моделі об’єкт – загроза – захист та принципу цілісності системи безпеки на рівні взаємодії інформаційних ресурсів, систем, процесів, мереж (каналів), управління життєвим циклом та захистом.

Концептуальні засади формування дистанційного навчально-консультаційного центру для осіб з особливими потребами

Questions about the specific of studies of listeners with the special necessities are examined in the article. In this case traditional educational technologies are substituted by distance. It predetermines the use of modern interactive information technologies of studies. The choice of optimal educational route for listeners with the special necessities depends on their individual features. He requires development of the programmatic instruments for every concrete case.

Огляд сучасного стану інформаційного забезпечення функціонування туристичної галузі

This paper is devoted to the overview of current state information support of the functioning for the tourism industry. A structuring of information technologies carried out, identified unresolved problems and proposed solutions.

Аналіз методик розвитку віртуалізації для технології CLOUD COMPUTING

The article deals with virtualization technology, its development and methods development and communication of cloud computing, analysis of technical feasibility of implementing virtualisation and current problems, described the benefits of virtual infrastructure.

Електронні бібліотеки: мультимедійна складова

Multimedia technology is considered as a factor of qualitative changes of informational environment of digital library. The leading role of digital libraries during storage, processing and dissemination of information in the society of the 21st century is pointed out. Also, the article shows the influence of the library experience on the use of information technology as traditional and automated.