послуги

Моделювання туристичних потоків з використанням мурашиних алгоритмів

Запропоновано рекомендації щодо моделювання туристичних потоків з використанням мурашиних алгоритмів.

The recommendation for the modelling of tourist streams with the use of ant algorithms is presented.

Municipal administrative services as a specific activity of local self-government bodies

This article examines theoretical elaborations of the concepts “service”, “public service”, “municipality”, “municipal service” and “administrative service”. The article identifies features of administrative services and peculiarities of their provision by local self-government bodies. The concept “municipal administrative service” is defined.

Характеристика судово-бухгалтерської експертизи

Визначено поняття та суть судово-бухгалтерської експертиза у сфері господарської
діяльності. Досліджено наукові поняття судово-бухгалтерської експертизи. Визначено
предмет та об’єкти дослідження судово-бухгалтерською експертизою. Окреслено основні
завдання та наведено перелік питань, які ставлять експерту-бухгалтеру для їх вирішення.
Охарактеризовано методи і способи проведення судово-бухгалтерської експертизи.

Характеристика судово-товорознавчої експертизи товарів народного споживання та послуг

Визначено суть поняття «судово-товарознавча експертиза товарів народного
споживання та послуг». Охарактеризовано наукові погляди на поняття судово-товаро-
знавчої експертизи товарів народного споживання та послуг. Визначено основні об’єкти
судово-товарознавчої експертизи. Окреслено основні завдання судово-товарознавчої
експертизи товарів народного споживання та послуг. Наведено, що під час проведення
судово-товарознавчої експертизи можна здійснювати органолептичні, фізико-хімічні та
мікробіологічні дослідження товарів народного споживання

Організація планування розслідування злочинів, що вчиняються під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я

Розглянуто поняття та сутність планування розслідування злочинів, що
вчиняються під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я. Окреслено
основні елементи планування, які відображаються на основі слідчої версії.
Визначено слідчі (розшукові) дії, які необхідно планувати на початковому етапі
розслідування злочинів, що вчиняються під час публічних закупівель у сфері
охорони здоров’я.

Сriminalistics description of crimes that is accomplished during public purchases in the field of health protection

A concept and maintenance of criminalistics description of crimes are considered during realization of public purchases in the field of health protection. The separate methods of committing crime are outlined at the purchase of remedies by the representatives of health protection. The separate crime actions of public servants are certain during the public purchases of remedies, medical commodities and implementation of works and services in the field of health protection.

Тhe use of credit agreement financial public services lombardi ukraine

The article discusses the use of the financial contracts in the provision of publicservices by the pawnshops in Ukraine. Based on analysis of current legislation and scientific works the author summarized the deficiencies and gaps of legal regulation of activity of pawnshops. It has been made the analysis of the financial contracts practice in the provision of public services by the pawnshops in Ukraine.