Overall analysis of legal regulation hostilities: international and domestic law

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 151–158

Authors: 

Lesya Koblan

The article analyses the issues regarding the necessity to improve the normative framework of regulaiting war relations. It conducts an analysis of the international and national legislations on military law, and the general principles of warfare. The article provides a detailed examination of the main international legal acts that are governing military relations and the lives of civilians during armed conflicts. The work focuses on the issues which require updates of the legislative regulation regarding the needs of time and technological progress.

 1. Безкоровайний С. Я. Види збройних конфліктів та їх правове регулювання Юридична наука № 3/2014 Військове право. – С. 116–126.
 2. Венская конвенция о дипломатических сношениях [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/995_048.
 3. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/995_199/page.
 4. Женевські конвенції про поводження з військовополоненими [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_153.
 5. Конвенція про заборону або обмеження застосу­вання конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають не вибіркову дію [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/995_266.
 6. Конвенція про захист цивільного населення під час війни [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_154.
 7. Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_151.
 8. Конституція України. – К.: Велес, 2015. – 48 с.
 9. Кримінальний кодекс України. – С.: ТОВ “ВВП НОТІС”, 2013. – 180 с.
 10. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_643.
 11. 11. Міжнародне гуманітарне право та його норми про захист жертв війни [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://subject.com.ua/textbook/protection/10klas/6.html.
 12. 12. Протокол про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_722.
 13. 13. Репецький В. М. Міжна­род­не публічне право: підручник / В. М. Репецький, В. М. Лисик, М. М. Микієвич та ін.; за ред. В. М. Репецького. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2012. – 437 с.
 14. Стрекозов В. Г., Кудашкин А. В. та ін. Військове право: підручник. Серія “Право в Збройних Силах – консультант”. – М.: “За права військово­службовців”. – 2004. – Вип. 45. – 640 с.