Volume 2, Number 824(6), 2015

In this Number

(74 papers)
Myroslav Kovaliv, Valeriy Ivacha
Andriy Samilo, Valeriy Shyshko, Oksana Povstyn, Roman Yakovchuk
Stepan Slyvka
Kostyantyn Marysyuk