State policy of the ii Rich Pospolyta concerning national minorities in the second half of the 20th – first half of the 30th xx c.

Автори: 
O. Turchak

Public and political conditions and principles of the state policy in Poland in the second half of the 20th –first half of the 30th XX c. are highlighted. In particular, the peculiarities of policy’s realization in the conditions of establishing of military dictatorship, taking a census by the authorities of that time and the national minorities’ reaction are revealed.

1. Ajnenkel’ A. Ukrai’ns’ke pytannja v polityci II Rechi Pospolytoi’ ta koncepcijah i zahodah ukrai’ns’kyh politychnyh syl u mizhvojennyj period (1918–1939) [Ukrainian policy issues in the II Rich Pospolyta and concepts and events Ukrainian political forces in the inter-war period (1918-1939)] A. Ajnenkel’. Ukrai’na-Pol’shha : vazhki pytannja. Varshava : Tyrsa 2006. vol. 10. pp. 141–154. 2. Dashkevych Ja. Shidna Galychyna: etnichni vidnosyny, nacional’ni mify ta mental’nist’. [Eastern Galicia: ethnic relations, national myths and mentality.] Ja. Dashkevych. Ukrai’na v mynulomu. Kyi’v; L’viv, 1994. vol. VI. pp.78–93. 3. Krasivs’kyj O. Za ukrai’ns’ku derzhavu i cerkvu. [For the Ukrainian state and church.] O. Krasivs’kyj. L’viv, 1939. 152 p. 4. Kugutjak M. Galychyna: storinky istorii’. Narys suspil’no-politychnogo ruhu (XIX st. – 1939). [Galicia: pages of history. Essay of public and political movement (XIX c. – 1939).] M. Kugutjak. Ivano-Frankivs’k, 1993. 352 p. 5. Kugutjak M. Ukrai’ns’ka
nacional-demokratija 1918–1929. [The Ukrainian national-democracy of 1918-1929.] M. Kugutjak. Kyi’v; Ivano-Frankis’k Plaj Publ. 2002. vol. I. 534 p. 6. Kugutjak M. Ukrai’ns’ka nacional’no-demokratychna partija 1918–1929. [The Ukrainian national-democratic party. 1918-1929.] M. Kugutjak. Kyi’v; Ivano- Frankivs’k Nova Zorja Publ. 2004. vol. II. 704 p. 7. Kul’chyc’kyj S. V. Ukrai’na mizh dvoma vijnamy (1921–1939 rr.) [Ukraine within two wars (1921-1939)] S. V. Kul’chyc’kyj Ukrai’na kriz’ viky. Kyi’v.
Vydavnychyj Dim “Al’ternatyva” Publ. 1999. vol. II. 336 p. 8. Stokolos N. G. Polityka urjadiv mizhvojennoi’ Pol’shhi (1918-1939 rr.) shhodo pravoslavnoi’ cerkvy j ukrai’nciv. [The policy of governments of interwar Poland (1918-1939) concerning Orthodox Church and the Ukrainians.] N. G. Stokolos. UIZh. 2005. vol.5. pp. 59-80. 9. Kotowski A. Polska polityka narodowościowa wobec mniejszości niemieckiej w latach 1919–1939. [Polish policy towards the ethnic German minority in the years 1919-
1939]. A. Kotowski. Toruń. 2002. 10. Papierzyństa-Nurek M. Sprawa ukraińska w Drudiej Rzeczypospolitej. 1922–1926. [Ukrainian case in the II Rich Pospolyta. 1922-1926.] M. Papierzyństa- Nurek. Kraków: Wydawnictwo literackie, 1979. 390 p. 11. Rusnicki S. Dziatalnoćś polityczna polskich konserwatystów. 1918–1926. [Polish political conservatives activity. 1918-1926.] S. Rusnicki Wrocław, Warzszawa, Kraków, Grańsk, Łodź. ZN im. Orsolińskich. 1981. 286 p. 12. Stawecki P. Wojsko Marszełka
Józefa Piłsudskiego. [Army Marszełka Jozef Pilsudski. 12. V. 1926 – 12. V. 1935.] P. Stawecki Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2004. 306 p. 13. Tomaszewski J. Ojczyzna nie tylko Polaków. [Homeland not only Poles.] J. Tomaszewski Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985. 14. Tomaszewski J. Rzeczpospolita wielu narodów [Pospolyta of nations] J. Тomaszewski. – Warszawa : Czytelnik, 1985. 15. Browarek T., Chałupczak H. Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995 [National minorities in Poland 1918-1995] T. Browarek, H. Chałupczak. Lublin. 1998. 328 p.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 503–507