Problem human existence: civilization-legal approach

2017;
: pp. 88 - 96

C. Habakovs'ka, T. Harasymiv «Problem human existence: civilization-legal approach» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Institute for Law, Psychology, and Innovative Education

On the basis of civilized approach thoroughly analyzed the question of human existence. The approach to solve the problem of being human integrity enables the enigma of this issue: the question of meaning and value of human existence, uniqueness and essence of human nature and definition of inner peace in it. Vyzna¬cheno relevant aspects of the integrity of the individual, analyzed and clarified the concept of integrity of human existence in the psychological, anthropological and philosophical and legal contexts. Proved that the scientist has come from nature and essence of the individual as a certain system of knowledge that needs its interpretation in terms of the requirements of self-organization, patterns of human life and civilization in particular.

1. Harasymiv T. Z. Pryroda lyudyny v konteksti tsyvilizatsiynoho pidkhodu [Human nature in the context of civilized approach]. Journal of Kharkov University of Internal Affairs. Kharkov: HNUVS Publ, 2007. Vol 37. Pp. 18-27. 
2. Bekeshkina I. E. Struktura lichnosti: metodologicheskii analiz [Personality structure: methodological analysis]. Kiev : Naukova dumka Publ, 1986. 129 p. 

3. Kul'tura. Ideolohiya. Osobystist' : metodoloho-svitohlyadnyy analiz [Culture. Ideology. Personality: methodological and ideological analysis]. L. Huberns'kyy, V. Andrushchenko, M. Mykhal'chenko. Kiev: Znannya Ukrayiny Publ, 2002. 272 p. 

4. Psikhologiya lichnosti : slovar'-spravochnik [Psychology of personality: dictionary-Directory]. pod red. P. P. Gornostaya i T. M. Titarenko. Kiev : Ruta Publ, 2001. 320 p. 

5. Uells G. Krakh psikhoanaliza : ot Freida k Frommu [The collapse of psychoanalysis from Freud to Fromm]. Moskov, 1968. P. 114.  

6. Teoriya lichnosti [The theory of personality]. pod red. prof. V. F. Serzhantova. Leningrad : Izd-vo Leningrad. un-ta Publ. 1982. pp. 29–34. 

7. Hornostay P. P. Psykholohichni roli v strukturi osobystosti [The psychological role in the structure of the individual]. Scientific studies of social and political psychology. Kiev, 2000. Vol. 2 (5). pp. 104–111. 

8. Reinval'd N. I. Lichnost' kak predmet psikhologicheskogo analiza [Personality as a subject of psychological analysis]. Khar'kov : Izdatel'skoe ob"edinenie “Vishcha shkola” pri Khar'kovskom gosudarstvennom universitete Publ. 1974. 164 p. 

9. Filosofs'kyy slovnyk [Philosophical Dictionary]. za red. V. I. Shynkaruka. Kiev : Holovna redaktsiya radyans'koyi entsyklopediyi Publ. 1986. 798 p. 

10. Anan'ev B. G. Izbrannye psikhologicheskie trudy [Selected psychological works]. v 2 t. Moskov: Pedagogika Publ, 1980. Vol. 1. 229 p. 

11. Filosofiya : pidruchnyk [Philosophy: Textbook]. za zah. red. prof. M. I. Horlacha, prof. V. H. Kremenya, prof. V. K. Rybalka. Kharkiv : “Konsum” Publ, 2001. 671 p. 

12. Demin M. V. Problemy teorii lichnosti [Problems of the theory of personality]. Moskov: Izd-vo Mosk. un-ta Publ, 1977. 167 p. 

13. Platonov K. K. Struktura i razvitie [The structure and development of personality]. Moskov: “Nauka”Publ, 1986. 256 p. 

14. Gornostai P. P. Sotsializatsiya lichnosti i psikhologicheskie roli : materialy yubileinoi konferentsii “Anan'evskie chteniya–97” [Socialization of personality and psychological role: materials Jubilee Conference "Anan'evskij read 97"]. “Teoreticheskie i prikladnye voprosy psikhologii”. SPb Publ, 1997. Vup. 3. Ch. 1. pp. 325–334. 

15. Markov B. V. Filosofskaya antropologiya: ocherki istorii i teorii [Philosophical Anthropology: Essays on History and Theory]. SPb. : Izdatel'stvo “Lan'” Publ, 1997. 384 p. 

16. Khantington S. Stolknovenie tsivilizatsii ili pereustroistvo miro-vogo poryadka [The clash of civilizations or a reorganization of the world order]. Pro et contra. 1997. Vesna. pp. 114–147. 

17. Istoriya filosofiyi. Problema lyudyny ta yiyi mezhi : navchal'nyy posibnyk [The history of philosophy. The problem of man and its limits: a tutorial]. N. Khamitov, L. Harmash, S. Kyrylova ; pid red. N. Khamitova. Kiev: Naukova dumka Publ, 2000. 272 p. 

18. Harasymiv T.Z. Pryrodni ta sotsial'ni determinanty formuvannya deviantnoyi povedinky   lyudyny: filosofs'ko-pravovyy vymir: monohrafiya [Natural and social determinants of formation of deviant human behavior, philosophical and legal aspects: monograph] L'viv: L'vivs'kyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav Publ, 2012. 420 p.