International terrorism as a “force majeure” to the international community?

2017;
: 269 - 274

V. Kantsir «International terrorism as a “force majeure”to the international community?»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

This article is devoted to uncovering the phenomena of modern  terrorism,  what in all its forms, displaying, scales, intensive, cruelty transforming to the one of the most actual and important  problem.

1. Payn Е. A. Sotsyal’naya pryroda terroryzma y эkstremyzma. [Obshchestvennыe nauky y sovremennost]. 2002, Vol. 4, pp. 39–53. 
2. Yllaryonov S. Y. Terror y antyterror v sovremennom myroustroystve. Moscow, Ryts Prof Эko Publ, 2003, 592 p.; Pechenyuk I. S., Shevchenko M. M. Sutnist’ i vytoky mizhnarodnoho teroryzmu [Voyenna istoriya]. 2004, Vol. 46, pp. 39–53; Ahayev N. A., Karpov M. O., Khmilyar O. F., Yefimova V. V. Suchasnyy teroryzm – prychyny i proyavy. Kiev, Moloda natsiya Publ, 2005, p. 110; Yemel’yanov V. P. Terorystychnyy akt: zahal’ne ponyattya, vidmezhuvannya vid sumizhnykh zlochyniv ta shlyakhy vdoskonalennya skladu zlochynu [Visnyk Asotsiatsiyi kryminal’noho prava Ukrayiny]. Kharkov, 2015, Vol. 1, pp. 233–244. 
3. Available at:: http://www.unian.ua; http://www.unn.com.ua; http://www.tsn.ua; http://www.ukr.media; http://www.http://24tv.ua;  https://www.rbc.ua/ukr/news/.