Relevance of illegal migration processes and international terroristic activity

2017;
: 230 - 236

V. Kantsir «Relevance ofillegal migration processes andinternational terroristic activity» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article is devoted to the disclosure of the phenomenon of illegal migration, which, in its turn, is an extremely favorable environment for international terroristic activities. It is in the environment of illegal migrants that terrorist organizations look for direct perpetrators of terrorist acts, spread criminal ideas of revenge, hatred of “prosperous” countries and their citizens.

1.Mihratsiya – vyklyk chy mozhlyvist’? [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://sylalyudey.org/publikatsiyi/migratsiya-vyklyk-chy-mozhlyvist. 
2. Mihratsiya v Ukrayini: fakty i tsyfry 2016. Predstavnytstvo Mizhnarodnoyi orhanizatsiyi z mihratsiyi (MOM) v Ukrayini [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf. 
3. Vasylenko I. K. Protydiya nezakonniy mihratsiyi naselennya z krayin Aziyi do Yevropy terytoriyeyu Ukrayiny (orhanizatsiyno-pravovyy aspekt): monohrafiya / Ihor Kostyantynovych Vasylenko. – Donets’k: VONR DYuI LDUVS, 2008. – 172 p.; Pravovi mekhanizmy rehulyuvannya mihratsiynykh  protsesiv: monohrafiya / za zah. red. prof. N. P. Bortnyk. – L’viv: NU “L’vivs’ka politekhnika”, 2016. – 892 p.; Statystychni dani Derzhavnoyi mihratsiynoyi sluzhby Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://dmsu.gov.ua. 
4. Lytvyn M. M. Suchasni zahrozy natsional’niy bezpetsi Ukrayiny na derzhavnomu kordoni // Stratehichni priorytety. – 2014. – No. 1 (30) – pp. 144–145. 
5. Zvezhynskyy S. S. Okhrana sukhoputnыkh hranyts SShA / S. S. Zvezhynskyy, V. A. Yvanov, A. B. Barsukov, M. V. Babeshko [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.bnti.ru. 
6. Senat SShA zatverdyv immihratsiynu reformu: [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://1tv.com.ua. 
7. Patriotychnyy akt (USA PATRIOT Act, 2001): [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu http://www.americanlaw.com/ patriotact.html. 
8. Teleshun S. Okremi aspekty politychnoyi kharakterystyky teroryzmu / S. Teleshun // Aktual’ni problemy vnutrishn’oyi polityky. – 2004. – No. 4. – p. 101.