Mechanism of determination of the kind of the deviant behavior

2018;
: 21-29

Harasymiv Т., Murinets N. "Mechanism of determination of the kind of the deviant behavior"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-889-17...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Institute of Jurisprudence and Psychology, Lviv Polytechnic National University, Department of Theory and Philosophy of Law

The article presents a scientific and theoretical review of domestic and foreign studies devoted to the problem of aggression and behavioral deviations in the children's environment. The psychological features of destructive behavior and its characteristics from the standpoint of psychology, sociology and criminal-law sciences are considered. The mechanisms of formation of illegal actions are revealed, and the influence of deviations on the formation of personality is analyzed. The analysis of social deviations of personality behavior, which are formed under the influence of social institutes, as well as analysis of the theory of the causes of deviations, is carried out.

1. Sotsialna filosofiia: korotkyi entsyklopedychnyi slovnyk. [Social philosophy: a brief encyclopaedic dictionary]. Za zah. red. V. P. Andrushchenka, M. I. Horlacha. Kyiv ; Kharkiv : Rubikon Publ, 1997. 398 p. 2. Fromm E. Psikhoanaliz i etika. [Psychoanalysis and ethics]. Moskva, 1993. 415 p. 3. Gurevich P. Velichie i ogranichennost' samogo Fromma. [The greatness and limitations of Fromm 29 himself.]. Availableat: http://www.infoliolib.info/psih/fromm/fromm01.html. 4. Markuze G. Eros i tsivilizatsiya. Filosofskoe issledovanie ucheniya Freida. [Eros and civilization. Philosophical study of the teachings of Freud]. Per. i predisl. A. A. Yudina; obshch. red. A. A. Zharovskogo. Kiev : Gos. b-ka Ukrainy dlya yunoshestva : Port-Royal Publ, 1995. XXVIII. 320 p. 5. Chependiuk I. M. Systema sotsialnoi roboty z moloddiu deviantno-kryminalnoi povedinky, shcho sklalas v Ukraini. [The system of social work with young people on deviant-criminal behavior in Ukraine]. Pravova svidomist molodi v umovakh rozbudovy pravovoi demokratychnoi derzhavy mat 4 vseukrainsko-kursantsko-studentskoi konferentsii 22 kvitnia 2010 roku m.Ivano-Frankivsk. pp. 216–221. 6. Zhukovska Zh. O. Profilaktyka ta poperedzhennia zlochyniv sered nepovnolitnikh. [Prevention and prevention of juvenile delinquency]. Visnyk OIVS. No. 1, 2001. pp. 60–62. 7. Kroplis L. V. Problemy vyznachennia deviantnoi povedinky nepovnolitnikh. [Problems in determining the deviant behavior of juveniles]. Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys. No. 3. 2007. pp. 49–51. 8. Dyurkgeim E. Sotsiologiya. Ee predmet, metod, prednaznachenie. [Sociology. Its subject, method, purpose]. Per. s fr., sostavlenie, posleslovie i primechaniya A. B. Gofmana. Moskva: Kanon Publ, 1995. 352 p. 9. Popov G. X. Problemy teorii upravleniya [The problems of control theory]. Moskva, 1970. 320 p. 10. Gilinskii Ya. Deviantologiya: sotsiologiya prestupnosti, narkotizma, prostitutsii, samoubiistv i drugikh “otklonenii [Deviantology: the sociology of crime, narcotism, prostitution, suicide and other “deviations”]. SPb. : Izd-vo R. Aslanova “Yuridicheskii tsent Press” Publ, 2007. 528 p. 11. Anan'ev B. G. O problemakh sovremennogo chelovekoznaniya [On the problems of modern human science] Moskva: Nauka Publ, 1977. 380 p. 12. Abul'khanova-Slavskaya K. A. Strategiya zhizni [Strategy of life]. Moskva: Mysl' Publ, 1991. 300. 13. Bondarchuk O. I. Psykholohiia deviantnoi povedinky [Psychology of deviant behavior]. Kurs lektsii. Kyiv: MAUP Publ, 2006. 88 p. 14. Medvedko O. Z liuboviu ta turbotoiu do ditei [With love and care for children]. Visnyk prokuratury. No. 5, 2008. pp. 3–6. 15. Hresko T.V. Sotsialno-pedahohichni zakhody u napriami profilaktyky deviantnoi povedinky sered ditei ta molodi [Socio-pedagogical measures in the direction of prevention of deviant behavior among children and youth]. Pravova svidomist molodi v umovakh rozbudovy pravovoi demokratychnoi derzhavy mat 4 vseukrainsko-kursantsko-studentskoi konferentsii 22 kvitnia 2010 roku m. Ivano-Frankivsk. pp. 201–205. 16. Gilinskii Ya. O sistemnom podkhode k prestupnosti [On the systematic approach to crime]. Pravovedenie. 1981. No. 5. pp. 49–56. 17. Bachinin V. A. Filosofiya prava i prestupleniya [Philosophy of law and crime]. Khar'kov: Folio, 1999. 607 p.