Migration processes in Ukraine and features of social and political and legal status of migrants (based on the «russian» migration in times of imperial Russia and the USSR)

2019;
: 18-25

Terlyuk I. Ya., Terlyuk O. I.
"Migration processes in Ukraine and featuresof social
and political and legal statusof migrants
(based on the «russian» migration in timesof imperial Russia and the USSR)"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-911-21...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Master of Laws

Historical  aspects  of  migration  processes  in  Ukraine,  in  particular  features  of  social  and 
political  and  legal  status  of  migrants  on  the  example  of  Russian  migration  of  time  Imperial 
Russia and the USSRare investigated. It isproved that Russians in Ukraine asan ethnic group 
formed  as  a  result  of  migration  processes.  Tendencies  of  growth  of  number,  directions  of 
settlement,  and  also  features  of  the  social  and  legal  status  of  the  Ukrainian  Russians  are 
traced.  The  place  of  the  Russian  population  in  the  ethnic  structure  of  the  Ukrainian  lands  is 
determined. The interdependence between the political factor (state) and thepolitical and legal 
status  of  Russians  in  Ukraine,  their  influence  on  the  socio-economic  and  socio-political 
development of the country is shown.

1. Terlyuk I. Ya. Rosiyany v Ukrayini: istorychni osoblyvosti zaselennya ta formuvannya sotsial’noho y polityko-pravovoho statusu // Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriya istorychna. [Rosiyany v Ukrayini: istorychni osoblyvosti zaselennya ta formuvannya sotsial’noho y politykopravovoho statusu], Rel. 51. Ch. 1, 2015. 255–273pp.2. Boyko Ya. V. Zaselenye Yuzhnoy Ukraine. Formyrovanye etnicheskogo sostava naselenyya kraya: russkye y ukrayntsi (konets XVIII – nachalo XXI v.) [Electronic resource]. [Zaselenye Yuzhnoy Ukraine. Formyrovanye etnicheskogo sostava naselenyya kraya: russkye y ukrayntsi (konets XVIII – nachalo XXI c.)], Rel. 1. Cherkassy: “Vertykal’”, Publ. ChP Kandych S. H., 2007. 43 p. – Available at: http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/bojko.pdf 3. Performed by V. A. Smoliy; Head of red.kol. Ya. V. Vermenych Skhid i Pivden’ Ukrayiny: chas, prostir, sotsium: in 2 Volumes. T 1. Kolektyvna monohrafiya / Vidp. red. V. A. Smoliy; ker. avt. kolektyvu Ya. V. Vermenych. [Skhid i Pivden’ Ukrayiny: chas, prostir, sotsium], K.: Instytut istoriyi 25 Ukrayiny NAN Ukrayiny, 2014. 378 p. 4. Terlyuk I.Ya. Istoriya derzhavy` i prava Ukrayiny`. Navch. posibnik. [Istoriya derzhavy` i prava Ukrayiny`]. Rel.4 th , Kiev. Publisher: «Kondor», 2018. 772 p. 5. Teplyts’kyy V. P. Reforma 1861 roku i ahrarni vidnosyny na Ukrayini (60–90-ti roky ХІХ c.). K., 1959. 308 p. 6. Kravchenko B. Sotsial’ni vidnosyny i natsional’na svidomist’ v Ukrayini ХХ stolittya. K.: Osnovy,1997. 423 p. 7. Naulko V. I. Khto i vidkoly zhyve v Ukrayini. K.: Hol. spets. red. mov. nats. mensh., 1998. 80 p. 8. Performed by M. Panchuk (head of red.kol.), V. Voynalovych, O. Halenko, V. Ustymenko and others / Natsional’ni menshyny Ukrayiny u ХХ stolitti: polityko-pravovyy aspect. K.: IPEiND, 2000. 356 p. 9. Myronenko O. M. Svitoch ukrayins’koyi derzhavnosti. Polityko-pravovyy analiz diyal’nosti Tsentral’noyi Rady. K.: In-t d-vy i prava im. V. Korets’koho NAN Ukrayiny, 1995. 328 p. 10. Romantsov V. O. Ukrayins’kyy etnos: na odvichnykh zemlyakh. K.: Publ named after. O. Telihy, 2004. 200 p. 11. Masove pereselennya rociyan v Ukrayinu pislya holodomoru [Electronic resource]. – Available at: http://cenzoriv.net/index. php?name=articles&op=read&art=88&cat=57 12. Terlyuk I. Ya. Rosiyany zakhidnykh oblastey Ukrayiny (1944-1996 years). Etnosotsial’ne doslidzhennya. L’viv: Tsentr Yevropy, 1997. 176 p. 13. Terlyuk I. Ya. Vplyv rosiyan na formuvannya kadriv derzhavnoho aparatu v zakhidnykh oblastyakh Ukrayiny v pershe pislyavoyenne desyatyrichchya // Pidhotovka kadriv vyshchoyi kvalifikatsiyi dlya orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrayiny. [Vplyv rosiyan na formuvannya kadriv derzhavnoho aparatu v zakhidnykh oblastyakh Ukrayiny v pershe pislyavoyenne desyatyrichchya], Publ. Visnyk L’vivs’koho instytutu vnutrishnikh sprav. Zb. nauk. prats’. Rel. 2. L’viv. 1995. 42–45 pp. 14. Arutyunyan Yu. V., Drobыsheva L. M. Russkye: Etnosotsyolohycheskye ocherky. M.: Nauka, 1992. 464 p. 15. Makarchuk S. A. Ukrayins’kyy etnos (vynyknennya ta istorychnyy rozvytok). K.: NMKVO, 1992. 146 p.