NEW WOODEN TEMPLES IN THE STRUCTURE OF LVIV CITY SPACES

SA.
2020;
: 59-66
1
Lviv Politechnic National University, Department of Architecture and Conservation
2
Lviv Polytechnic National University, Department of Architecture and Conservation

The purpose of this study is to identify the peculiarities of the formation and location in the structure of urban spaces, modern wooden temple architecture, its harmonious coexistence with the existing residential and public environment of Lviv. There is also a need to show the features of the material (wood) and its relief, namely the texture as a component of the perception of image and form, which accentuate the building of the temple in the urban spatial structure of Lviv.

Bokalo I. 2005. Vtracheni derev'yani cerkvy' L'vova. Lokalizaciya ta rekonstrukciya. Visny'k Ukrzaxidproektrestavraciya. 15. S. 22-37.
Gnidecz' R. B. 2008. Osobly'vosti plasty'ky' poverxon' zovnishnix stin v arxitektonici xramovy'x budivel'.Budivny'cztvo Ukrayiny'. Naukovo-vy'robny'chy'j zhurnal. 2. S. 27-30.
Gnidecz' R. B. 2008. Derev'yane xramobuduvannya Ukrayiny': trady'ciya ta suchasnist'. Budivny'cztvo Ukrayiny'. Naukovo-vy'robny'chy'j zhurnal. 8. S. 26-32.
Gnidecz' R. 2009. Arxitektura ukrayins'ky'x cerkov. Konstrukciya ta forma. Navch. posibny'k. 2-ge vy'd.,vy'pr. i dop. L'viv: Vy'd-vo NU "L'vivs'ka politexnika". S. 123-143.
Gnidecz' R. B., Mel'ny'k V. A., Yasins'ky'j M. R. 2016. Inter'yery' ukrayins'ky'x derev'yany'x cerkov. Metody'chni vkazivky'. L'viv: Vy'd-vo NU "L'vivs'ka politexnika". 23 s.
Dragan M. D., 2014. Ukrayins'ki derevlyani cerkvy'. Geneza i rozvij form: v dvox chasty'nax. Upor.O. O. Savchuk. Xarkiv : Vy'davecz' Savchuk O. O., 450. S.: 273 il.
Linda S. M., Bogdanova Yu. L., 2018. Sakral'na arxitektura L'vova mizhvoyennogo periodu: sty'l'ovy'j plyuralizm. Visny'k NU "L'vivs'ka politexnika". Seriya: Arxitektura: Zbirny'k naukovy'x pracz'. 893. S. 3-12.
Mer'ye O., 2007. Arxitektura derev'yany'x kosteliv kincya XIX - pershoyi polovy'ny' XX st. "Vely'kogo L'vova". Visny'k Ukrzaxidproektrestavraciya, 17, S. 32-40.
Noga Ol., 1999. Ukrayins'ky'j sty'l' v cerkovnomu my'stecztvi Galy'chy'ny' kincya XIX - pochatku XX st. L'viv: Ukrayins'ki texnologiyi, 160 s.
Sudejko O., 2018. Cerkva na Bogdanivci u L'vovi. L'vivs'ke viddilennya Insty'tutu ukrayins'koyiarxeografiyi ta dzhereloznavstva im. M. Grushevs'kogo NAN Ukrayiny'. L'viv. 150 s.+ 91 s. z il.
Shax S., 2006. L'viv - misto moyeyi molodosti. Spomy'n pry'svyacheny'j Tinyam zabuty'x L'vov'yan.Chasty'ny' I i II. - L'viv : Vy'd-vo "Drukars'ki kunshty". S. 74-85.
Shevczova G. 2007. Derev'yani cerkvy' Ukrayiny'. Ky'yiv : Grani-T. S. 6-83.
Yacenkiv O.-V. 1934. Storinky' z istoriyi Kleparova. L'viv: Vy'dannya komitetu budovy' cerkvy' sv. Andriya Pervozvannogo. S. 7-14.
Yaciv M., Kry'voruchko Yu. 2017. Arxitektura svitla v ukrayins'ky'x cerkvax. Monografiya. L'viv :Vy'd-vo L'vivs'koyi politexniky. S. 168-180.
100 cerkov Nagirny'x., 2015. Chasty'na druga. Cerkvy' Yevgena Nagirnogo. Avtory' ta uporyadny'ky': X. Lev, V. Slobodyan, N. Filevy'ch. L'viv, 132 s.: il.
Hnideć R. 2017. Znakowość miejsca budowli sakralnych w przestrzeni miasta. Current issues in research, conservation and restoration of historic fortification. Collection of scientific articles. Chełm-L'viv. S. 63-66.
Taras Ya. M., 2016. Istoriya ukrayins'kogo derev'yanogo xramobudivny'cztva. Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications. Collection of scientific articles. Chełm-Lviv, p. 299-313.
Misztal B., 2017. Kopuły drewniane. W-wo naukowe PWN SA, Warszawa, str. 57-67