ДО ПИТАННЯ ПРО ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРІОД ІСНУВАННЯ ОБОРОННИХ ЗАМКІВ РОГАТИНА

1
Національний університет “Львівська політехніка” кафедра архітектури та реставрації
2
Начальник відділу публічної інформації та електронного документообігу Рогатинської міської ради

Викладено останні результати дослідження літературних джерел та проведених авторами натурних обстежень території замку у Рогатині. Як відомо, м. Рогатин Івано-Франківської області належить до найстаріших міст Західної України. Ще в 1415 р. місто отримало магдебурзьке право, що дало потенціал для інтенсивнішого розвитку поселення. Планувальна структура міста зазнала певних трансформацій з плином часу, проте розташування основних об’єктів міста, таких як церкви, костели, ринкова площа, земляні фортифікації та замок, залишились незмінними. Є значна кількість згадок про замкові споруди в Рогатині. Деякі з них стверджують про перенесення замку на іншу локацію неподалік від попередньої, в межах міста поряд із міськими укріпленнями. Інші говорять про існування ще одного замку на пагорбі біля міста у с. Бабинці. Ці свідчення
значною мірою доповнюють один одного, що дало дослідникам змогу локалізувати розташування міського замку, проте підтвердити існування Бабинецького замку буде можливо лише після проведення археологічних досліджень пагорба. Важливими свідченнями щодо міського замку є опрацьовані метрики, описи та люстрацї Рогатинського Староства від 1537 р., та інвентарі від 1725 р. Завдяки цим матеріалам нам стало відомо про наявність у замку низки приміщень та будівель, таких як кухні-пекарні, возівні, стайні, шпихліра, ворота та інші приміщення, а також про наявність гармат, гаківниць та перелік ремісників, які належали до залоги замку. Завдяки цим свідченням зроблено багато висновків щодо переліку приміщень та їх взаємного розташування. Результати натурних досліджень та обмірів казематів, які збереглися до наших часів на території замку, свідчать про розташування оборонних укріплень у південно-східній частині міста, де більшість дослідників і локалізують замок у м. Рогатин за літературними джерелами, а тепер і за результатами фіксації залишків казематів.

Stadnicki А.  (1873) Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum takzwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutekfundacyiśp. Alexandrahr. Stadnickiego. Wyd. staraniemGalicyjskiegoWydzialuKrajowego. – Т. 4. – Lwów, 308 c.

Stadnicki А. (1884) Aktagrodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum takzwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyiśp. Alexandrahr. Stadnickiego. Wyd. Staraniem Galicyjskiego Wydzialu Krajowego. – Т. 10. – Lwów, 549 c.

Inwentarz Starostwa Rohatynskiego Miasta y wsiow do niego nalezacych na Gruncie spisany y werifikowany 3 Xbris 1725 ano//https://rohatynjewishheritage.org/uk/history/inventory-rohatyn-district-...

Metryka Koronna Lustracje dz. XVIII, sygn. 63 Lustracya Starostwa Rohatyńskiego Anni  1661// http://agadd.home.net.pl/metrykalia/4/7/sygn.%2063/indeks.htm#10

Encyklopedia do krajoznawstwa Galicji pod względem historycznym, statystycznym, topograficznym. – T.2. -  Lwów : Wys. Wydziału krajowego pod zarządem ustanowionego ku temu celowi komitetu, 1874. – 496 s. // https://polona.pl/item/encyklopedya-do-krajoznawstwa-galicyi-pod-wzglede...

Gvagnini O. (2009) Chronicle of European Sarmatia. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy Publishing House, 1006 p.

Mytsyk Yu. (2012) Sources from the history of the National Liberation War of the Ukrainian people 1648–1658 – Vol. 1: (1648–1649) / Edited by at. Yu. Mytsyk; Editorial board: V. A. Brehunenko, D. V. Burim, O. O. Mavrin, P. S. Sokhan, G. K. Shvydko. NAS of Ukraine. Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies named after M. S. Hrushevskyi; Canadian Institute of Ukrainian Studies (Edmonton). - K. - 680 p.

Czołowski A. (1930) Katastrofa Rohatyna 1509 r.: szkic historyczny. – Lw., 15 s.// https://polona.pl/item/katastrofa-rohatyna-1509-r-szkic-historyczny,Njc4...

Zubrzycki Jan (1914) Rohatyn miasto królewskie. W krakowie nakładem akademii umiejętności odbito w drukarni uniwersytetu jagiellońskiego, pod zarządem  józefa filipowskiego, 14 s. // https://polona.pl/archive?uid=523500&cid=523493 

Karol Nabiałek (2008) (Kraków) Obsada zamków monarszych w Królestwie Polskimna przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej //ROCZNIKI HISTORYCZNE Rocznik LXXIV, с. 113-156.

Mieczysław Dunin-Wąsowicz. Rohatyn miasto królewskie : krótki opis tego miejsca. Kraków : Druk. Uniw. Jagiell. – 1869, 14 s.// https://polona.pl/item/rohatyn-miasto-krolewskie-krotki-opis-tego-miejsc...

Chlebowski B. (1888) Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – T. 9: [Pożajście - Ruksze] / Red.: Chlebowski Bronisław, Sulimierski Filip, Walewski Władysław. – Warszawa, 1888. – 960 s.// http://history.org.ua/LiberUA/SlGeoKrPol_1888/SlGeoKrPol_1888.pdf (режим доступу)

Bevs M. V. (2018) Notes on the history and architectural and planning reconstruction of the castle in Rohatyn// Problems of research, preservation and restoration of historical fortifications. - No. 10 – Kholm-Lviv. – 2018 – P.17-29

Heley S. (2015) Tatar raids on the Rohatyn land at the end of the XV-XVII centuries. //Antiquities of Rohatyn region.-Lviv: "Triada plus"., p. 97-116

VV Hrabovetskyi (1993) Essays on the history of Prykarpattia XVI–XVII centuries. / V. V. Hrabovetskyi. - T.2. - Ivano-Frankivsk, 210 p.

Hrabovetskyi, V. V. (1972) Western Ukrainian lands during the People's Liberation War 1648-1654 / V. V. Hrabovetskyi. - Kyiv: Naukova dumka, 192 p.

Matsyuk O. (1995) Castles and fortresses of Rohatyn region// Rohatyn land: history and modernity. Materials of the scientific conference March 24-25, 1995 - Lviv-Rohatyn: Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences, p. 100-102

Mogytych R. (1995) Rohatyn in the system of historical paths. // Rohatynska land: history and modernity. Materials of the scientific conference March 24-25, 1995 - Lviv-Rohatyn: Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences, p. 86-88

Pshyk V. (2015) Defensive structures and palace construction//Antiquities of Rohatynshchyna.-Lviv: "Triada plus"., p. 119-182

Tsaryova N. (1995) Privilege of Volchko Presluvych to grant Magdeburg law to the newly founded city of Rohatyn// Rohatynska land: history and modernity. Materials of the scientific conference March 24-25, 1995 - Lviv-Rohatyn: Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences, p. 91-99

Yasinsky M.R. (2011) The influence of post-war and new construction on the "fifth facade" of Rohatyn. // http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/12628

Yasinsky M.R. (2013) Defense elements in the structure of the city of Rohatyn and their influence on the development of residential buildings.// http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/27863/1/030-154-157.pdf