Architectural types of Peremyshl – Sutchava railway station buildings

SA.
2015;
: pp. 72 - 80
Authors: 

Rotchniak Y.

Lviv Polytechnic National University, Department of Architecture Design

 

Виявлені розміщення, характерні риси та стилістично-композиційні властивості вокзалів уздовж залізниці Перемишль – Сучава, сформульовані їхні головні типи.

1.Гранкін П. Е. Львівська залізниця. Історія і сучасність / П. Е. Гранкін, П. В. Лазечко, І. В. Сьомочкін, Г. І. Шрамко. – Львів: Центр Європи, 1996. – 175 с.

2. Лазечко П. Передумови будівництва залізниць у Галичині / П. Лазечко // Галицька брама. Львівська залізниця. – 1996. –14. – С. 3.

3. Жалоба І. В. Інфраструктурна політика австрійського уряду на північному сходімонархії в останній чверті XVIII – 60-х роках XIX ст. (на прикладі шляхів сполучення) / І. В. Жалоба. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 520 с.

4. Zhaloba I. Die Karl-Ludwig-Eisenbahn – die erste Eisenbahn auf ukrainischem Boden. – In: DaFiU Zeitschrift des UDGV Heft 23, 2011. – S. 111–112.

5. Загородний Р. Спочатку було Перемишль – Львів / Р. Загородний // Галицька брама. Львівська залізниця. – 1996. – № 14. – С. 4.

6. Котлобулатова І. Львівський вокзал. Споруда друга / І. Котлобулатова // Галицька брама. Львівська залізниця. – 1996. – № 14. – С. 16–17.

7. Русанова І. В. Розвиток вокзального комплексу м.Львова від минулого до майбутнього / І. В. Русанова, Г. М. Шульга // Вісник НУ “Львівська політехніка” – № 674 Архітектура. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – С. 261–267.

8. Вуйцик В. С. Зустріч зі Львовом: Путівник / В. С. Вуйцик, Р. М. Липка. – Львів: Каменяр, 1987, – 175 с.

9. Трегубова Т. О. Львів: архітектурно-історичний нарис / Т. О. Трегубова Р. М. Мих. – Київ: Будівельник, 1989. – 272 с.

10. Hofer A., Leitner E., Tscherkes B.(Hg.) Львів Lemberg Lwow Lviv Львов Leopolis. Handbuch Architektur und Stadt/Путівник по місту та архітектурі. Digitaldruck.at, A-2544 Leobersdorf. 2010. – 122 c.

11. Hofer A., Leitner E., Tscherkes B. Lemberg Lviv. Architektur & Stadt. 100 Bedeutende Bauwerke. LIT Verlag GmbH & Co KG Wien 2012 – 195 s.

12. Древаль І. В. Методологічні основи містобудівного розвитку залізничних вокзальних комплексів: автореферат дисертації на здобуття