Straightness control of the geometric axis of the rotary kiln shell using electronic devices

2011;
: pp. 50-51
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University; Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy

It is proposed to execute control of linearity of geometrical axis of rotary kilns’ frame by electronic devices. Use of them enhance operativeness and accuracy of measurement.

 

  1. Kuzjo I.V., Moroz O.I., Krasjuk O.P., Shevchenko T.Gh., Marchenkov O.I. Sposib vyznachennja vidkhylenj vid prjamolinijnosti osi korpusu obertovoji pechi. [Method of determining deviations from straightness axis of the rotary kiln shell]. Patent 87217. Ukraine IPC F27V7 / 00. announced 16.11.2007. Na 200712732. Publish. 25.06.2009, Bull. 12.
  2. Kuz'o І.V., Shevchenko T.G. Raschjot i kontrol' ustanovki agregatov nepreryvnogo proizvodstva. [Calculation and installation of control units for continuous production]. Lviv: High School, 1987, 176 p.
  3. Shevchenko T.G., Hropot S.G., Pivovarov V.P., Ignatov A.A., Men'shikov V.F. Rukovodstvo po vyverke tehnologicheskogo oborudovanija metallurgicheskoj promyshlennosti. [Guide reconciliation process equipment Metallurgical Industry]. Ed. T.G. Shevchenko Ministry of Metallurgy of the USSR. Moscow, 1991, 214 p.