Системна, нормативна, комплексна моделі захисту інформаційних технологій

Автори: 
Микитин Г.В.

Розроблено системну, нормативну, комплексну моделі захисту інформаційних технологій на основі концепції об’єкт – загроза – захист – управління.

1. Концепція технічного захисту інформації в Україні. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. N 1126 // Урядовий кур`єр, 12.11.1997. 2. Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” // Відомості Верховної Ради України, 2005, №26, ст. 347.3. Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних системах / Затверджено постановою КМУ від 29.03.2006 №373/ http://www.kmu.gov.ua. 4. ДСТУ 3396.0-96. Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення. – К. : ДСТСЗІ СБ України, 1997. 5. НД ТЗІ 2.1-001-2001 Створення комплексів технічного захисту інформації. Атестація комплексів. Основні положення. 6. Технічні комітети стандартизації України. Каталог / Укладач Т.Б. Гордієнко.– Київ: ДП “УкрНДНЦ”, 2010. – 213 с. 7. Головань С.М., Дудикевич В.Б., Зачепило В.С., Пархуць Л.Т., Щербак Л.М. Документаційне забезпечення робіт із захисту інформації з обмеженим доступом. – Л.: Видавництво НУ львівська політехніка, 2005. -288 с. 8. Хорошко В.А., Чекатков А.А. Методы и средства защиты информации. – К.: Юниор, 2003. – 504 с. 9. Пасічник В.В., Жежнич П.І., Кравець Р.Б., Пелещишин А.М., Тарасов Д.О. Глобальні інформаційні системи та технології: моделі ефективного аналізу, опрацювання та захисту даних. – Л.: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2006. – 348 с. 10. Домарев В.В. Безопасность информационных технологий. Системный подход. – К.: ООО ТИД ДИА Софт, 2004. – 992 с. 11. Микитин Г.В. Концептуальні моделі захисту інформації для технологій стаціонарного, стільникового, супутникового зв’язку/ Дудикевич В.Б., Гарасим Ю.Р., Микитин Г.В. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Автоматика, вимірювання та керування”, 2010. –  №665. – С. 18-26. 12. Микитин Г.В. Автоматизована система обробки інформації “Захист аудіоінформації”: реєстратори, канали витоку, засоби захисту/ Дудикевич В. Б., Микитин Г.В., Гарасим Ю.Р. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика”, 2010. – №685. – С. 156-167.