Технічні засоби соціальних мереж для формування аудиторії веб-форуму

2011;
: pp. 67 - 74
Authors: 

К. Слобода, А. Пелещишин, О. Тимовчак-Максимець

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Запропоновано новий підхід до формування аудиторії веб-форуму за допомогою технічних засобів, які надають користувачам мережі Інтернет соціальні мережі. Запропонований підхід дає змогу збільшувати кількісні та якісні характеристики аудиторії веб-форуму та може використовуватися в завданнях покращання позицій веб- форуму в глобальній інформаційній системі World Wide Web.

This paper presents a new approach to the web-forum audience creation with the help of social networks technical means. This approach allows increasing quantitative and qualitative web-forum audience characteristics. It can be used in web-forum positioning tasks.

  1. Ашманов И.С., Иванов А.А. Продвижение сайта в поисковых системах / И.С. Ашманов, А.А. Иванов. – М.: «Вильямс», 2007. – 304 с.
  2. Евдокимов Н.В. Раскрутка Web-сайтов. Эффективная Интернет-коммерция / Н.В. Евдокимов. – М.: «Вильямс», 2007. – 160 с.
  3. Пелещишин А.М. Моделювання аудиторії Веб–сайта // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні системи проектування: теорія та практика. – 2004. – №522. – С.136 –141.
  4. Пелещишин А.М. Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі: Моно- графія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 260с.
  5. Пелещишин А.М. Оптимізація форумів та інших форм спільнот користувачів WWW // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Інформаційні системи та мережі. – 2005. –№549. – С.138–146.
  6. Сєров Ю.О. Методи аналізу ефективності Веб-форумів / Ю.О. Сєров, Р.Б. Кравець, А.М. Пелещишин // Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 653. – С.197–206.