Апаратні витрати помножувачів полів Галуа GF (dm) з великою основою

2017;
: pp. 77-82
Accepted: March 28, 2017
1
Lviv Polytechnic National University, Ukraine
2
Lviv Polytechnic National University, Department of Electronic Computing Machines

The  paper  compares  realised  on  modern  FPGA  Galois  fields  GF  (dm)  elements 
multipliers hardware costs for great basis d to determine the field in which the multiplier has 
the  lowest hardware complexity. Guild cell internal structure consisting of modul n multiplier 
and adder. It is shown that hardware costs will have a constant value 4 which tends to increase 
when the foundations of the field.

1.  Журавлев  Ю. И.,  Флеров  Ю. А.,  Вялый  М. Н. Дискретный  анализ.  Основы  высшей алгебры. – М. : МЗ Пресс, 2007. – С. 151.

2.  Габидулин Э. М., Кшевецкий А. С., Колыбельников А. И., Владимиров С. М. Защита информации: учеб. пособ. 22 листопада 2015 р. – С. 249.

3. Глухова О. В., Лозинський А. Я.,  Яремкевич Р.І.,  Ігнатович А.  О.  //  Аналітична  оцінка  структурної  складності помножувачів елементів полів Галуа //  АСІТ’2015. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 1–5 с.

4. Глухов В. С., Еліас Р. М., Мельник А. О. Особливості реалізації на ПЛІС секційних помножувачів елементів полів Галуа  GF  (2m)  з  надвеликим  степенем  // “Комп’ютерно-інтегровані  технології:  освіта,  наука, виробництво” – науковий журнал, Луцький національний технічний ніверситет. Луцьк: 2013. – № 12. – С. 103–106.

5. Глухов В. С., Глухова О. В. Результати оцінювання структурної складності помножувачів елементів полів Галуа  // Вісник Нац. уні-ту “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”.  –  2013.  – Вип.  773.  – С.  27–32.  

6. Еліас Р., Рахма М., Глухов В. С. Часова складність  помножувачів  для  полів  Галуа  //  Журнал “Електротехнические  и  компьютерные системы”. – 2015. – Вип. XX. – С. 1 – 4.

7. Арнольд В. И. Динамика,  статистика и проективная геометрия  полей Галуа.  – М.: МЦНМО,  2005.  –  72  с.  

8. Кузнєцов М. О., Дрозд О. В. Дослідження матричного  помножувача  працюючого  із  числами  із  плаваючою  точкою  при  виникненні характерних  несправностей  типу “закоротка”  //  Радіоелектронні  і  комп’ютерні  системи.  – 2007.  – №  6  (25).  –  135–140  с.  

9. Guild H. H. Fully  iterative  fast  array  for  binary multiplication  and addition. Electronics Letters, Volume 5, Issue 12, 12 June 1969, page 263 (In English).

10. Черкаський М. В., Ткачук Т.  І. Характеристики  складності  пристроїв  множення  // Радіоелектронні  і  комп’ютерні системи. – 2012. – № 5. – С. 142–147.

11. Жолубак  І. М., Костик А. Т., Глухов В. С. Особливості опрацювання  елементів  трійкових  полів  Галуа  на  сучасній  елементній  базі  //  Вісник  Нац.  ун-ту “Львівська  політехніка” “Комп’ютерні  системи  та  мережі”.  –  2015.  –  Вип.  830–  С.  27–33.  

12. Жолубак  І. М., Глухов В. С. Визначення розширеного поля  галуа GF  (dm)  з найменшою апаратною  складністю  помножувача  //  Вісник  Нац.  ун-ту “Львівська  політехніка” “Інформаційні системи та мережі”. – 2016.