Імітаційна модель моніторингу навколишнього середовища безпровідною сенсорною мережею.

2017;
: pp. 140-145
Accepted: March 28, 2017
1
Lviv Politechnic National University, Department of Automated Control Systems
2
Lviv Politechnic National University, Department of Automated Control Systems

The article presents a simulation model and described appropriate software, to simulate the environment in an emergency situation (accidents on chemically hazardous objects) or free observation (no pre-defined procedures). Collection and processing of information made using a wireless sensor network.

 1. Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0326-01/page.

2. Стандарт, що визначає фізичний рівень і управління доступом до середовища з допомогою персональних мереж з низьким рівнем швидкості. Режим доступу: http://www.ieee802.org/15/pub/TG4.html.

3. Qt framework. Режим доступу: https://www.qt.io/developers/.

4. Дослідження життєвого циклу безпровідних сенсорних мереж, побудованих на основі двох алгоритмів маршрутизації – LEACH та MCF / О. Кузьмін, В. Федека // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. – 2016. – № 843. – С. 275–283.