Імітаційна модель моніторингу навколишнього середовища безпровідною сенсорною мережею.

2017;
: ст. 140-145
Прийнято: Березень 28, 2017
1
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
2
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра автоматизованих систем управління

Наведено імітаційну модель та описано відповідний програмний продукт, що дає змогу моделювати навколишнє середовище в умовах надзвичайної ситуації (аварії на хімічно небезпечному об’єкті) або вільного спостереження (без наперед визначеної процедури проведення). Збирають та обробляють інформацію за допомогою безпровідної сенсорної мережі.

 1. Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0326-01/page.

2. Стандарт, що визначає фізичний рівень і управління доступом до середовища з допомогою персональних мереж з низьким рівнем швидкості. Режим доступу: http://www.ieee802.org/15/pub/TG4.html.

3. Qt framework. Режим доступу: https://www.qt.io/developers/.

4. Дослідження життєвого циклу безпровідних сенсорних мереж, побудованих на основі двох алгоритмів маршрутизації – LEACH та MCF / О. Кузьмін, В. Федека // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. – 2016. – № 843. – С. 275–283.