Техніко-економічні показники низькоенергетичних будинків

Техніко-економічні показники низькоенергетичних будинків / У. Д. Марущак, М. А. Саницький, В. В. Гоц, Ю. Б. Федунь // Теорія і практика будівництва : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 262–267. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 755). – Бібліографія: 9 назв.

Authors: 

Марущак У.Д., Саницький М.А., Гоц В.В., Федунь Ю.Б.

In this paper the technical and economical parameters of buildings on the bases of their energetic and ecological analysis are shown. The economy effectiveness of investment project by the criterion of minimizing operating costs of buildings and term return on investment is assessment by mathematical modeling method.

1. Zrównoważone budownictwo. Seria Dokumenty Unii Europejskiej dotyczące budownictwa. – Warszawa: ITB, 2010.
2. Саницький М.А., Енергозберігаючі технології в будівництві [Навч. посібник] / М.А. Саницький, О.Р. Позняк, У.Д. Марущак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 248 с.
3. Вуйцікевич М. Аналіз енергетичних показників індивідуальних будинків / М. Вуйцікевич, М. Саницький, Р. Секрет // ЕКОінформ. – 2011.– № 3 (263). – С. 50 –51.
4. Фаренюк Г.Г. Основи забезпечення енергоефективності будинків та теплової надійності огороджувальних конструкцій /
Фаренюк Г.Г. – К.: Гама-Принт, 2009. – 216 с.
5. Cost optimal and nearly zero (nZEB) energy performance calculations for residential buildings with REHVA definition for nZEB national implantation / J. Kurnitski, A. Saari, T. Kalamees еt al. // Energy and building. – 2011. – № 43. – P. 3279-3288.
6. Гоц В.В. Управління інформацією по фазам життєвого циклу девелоперського проекту / В.В. Гоц // Управління розвитком
складних систем. – 2012. – Вип. 9. – С. 30 – 35.
7. Методи оцінки енергетично-екологічних показників будинків індивідуальної забудови / М.А. Саницький, У.Д. Марущак, Р. Секрет, М. Вуйцікевич, В.В. Гоц // Міжвідомчий науково-технічний збірник “Будівельні конструкції” – К.: НДІБК, 2013. – Вип. 77 –
С. 323-327.
8. Уйма А. Збалансована термомодернізація багатоквартирного будинку / А. Уйма, А. Ліс // ЕКОінформ. – 2011. – № 4 (264). – С. 12–13.
9. Sekret, R. Relation between energy characteristics and cost for single family buildings / Sekret R., Sanytsky M., Wojcikewicz M. // Рroceedings of the 4th International conference on contemporary problems in architecture and construction, September 24-27, 2012. –
Czestochowa, 2012. – P. 220 – 226.