Інвестиційний проект реконструкції каналізаційних очисних споруд та будівництва станції виробництва біогазу у м. Львові

Authors: 

Кізєєв М. Д., Осадчий В. Ф., Осадчий О. В. / Kizyeyev М. D., Osadchy V. F., Osadchy О. V

Національний університет водного господарства та природокористування,
кафедра теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки, м. Рівне, Україна
ТОВ “ТЕКОС Лтд”, м. Київ, Україна

This article describes the results of the technical and economic calculations and analysis of the economic efficiency of the project of reconstruction of waste water treatment plant. Lviv and construction of biogas plants for the production of electricity and thermal energy from sludge and excess activated sludge resulting from waste water treatment. The main elements of the technological scheme of biogas is methane tanks, and electrical and thermal energy – cogeneration units. Reconstruction of waste water treatment plants involves the construction of new sand sedimentation tanks, aeration system upgrades and installation aerotanks chemical waste water from nutrients – nitrogen and phosphorus. To implement the investment project will use the loans to European Bank for Reconstruction and Development and the Nordic Environment Finance Corporation, a grant from the European Partnership for Energy Efficiency and Environment and money Lviv City Council. Built financial model of the project, the basic indicators of its economic efficiency. Calculations are made using a software system “Project Expert” and “Microsoft Excel”. The investment project justifies the cost-effectiveness and feasibility of the proposed loan and grant for the reconstruction and construction of these facilities from a technical and financial point of view.

1. Відходи Бортницької станції аерації перетворюються на доходи // Дзеркало тижня. – 20-26.01.2001. – № 3 (327).
2. Желих В.М. Біогазові технології: теорія і практика: монографія / В. М. Желих, Ю. В. Фурдас. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 164 с.
3. Закон України “Про електроенергетику”.
4. Постанова від 30.06.2016 № 1187 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг “Про встановлення “зелених” тарифів на електричну енергію для суб’єктів господарювання та надбавки до “зелених” тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва”.
5. Заключний звіт фірми “АБАНОР” АБ (Швеція) “Поновлення техніко-економічного обґрунтування “Проект реконструкції КОС та будівництво станції виробництва біогазу у м. Львові”, 2015. – 126 с.
6. Закон України “Про інвестиційну діяльність” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.
7. Методичні рекомендації з розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Затвердж. наказом від 13.11.2012 № 1279. – 14 с.
8. Кредитний договір між ЛМКП “Львівводоканал“ та ЄБРР від 29.01.2016 р. – 82 с.
9. Культин Н. Б. Инструменты управления проектами: Project Expert и Microsoft Project. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 160 с.
10. Алиев В. С. Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert (полный курс) / В. С. Алиев, Д. В. Чистов. – М.: ИНФРА-М , 2016. - 352 с.
11. Черняк В. З. Экономика строительства и коммунального хозяйства: учеб. для вузов. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 623 с.