Volume 888, 2018-1

In this Number

(20 papers)
Orest Voznyak, I. Sukholova, Yurii Yurkevych, Oleksandr Dovbush
36-42
Bohdan Demchyna, Mykhailo Surmai, R. Tkach
52-58
P. Kapalo , Khrystyna Myroniuk, F. Domnita, C. Bacotiu
72-78
Volodymyr Labay, Vitaliy Yaroslav, Oleksandr Dovbush
87-92
Petro Novosad, Myroslav Sanytsky, Oksana Poznyak
111-116
Olena Savchenko, Khrystyna Kozak, Yu. Fedak
117-122
Yu. Sobko , Halyna Shevchuk, N. Topylko, Yurii Novytskyi
133-137