Assessment of Efficiency of Wind Farms Based on Data From Public Sources

2016;
: pp. 97 - 101
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

There are represented assessment of efficiency of wind farms in the Carpathian region based on data from public sources and showing technic and economic indicators of power station.

1. Нові рекорди світової вітроенергетики, [Електронний ресурс]: http://www.uwea.com.ua/news.php?news_id=223. 2. У 2014 році українські ВЕС вдвічі збільшили виробництво електроенергії, [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://enref.org/news/u-2014-rotsi-ukrajinski-ves-vdvichi-zbilshyly-vyro.... 3. Ефективність потужних ВЕС в Карпатському регіоні. Маврін О. І., Покровський К. Б., Олійник В. П., Яворський М. С. Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні: Матеріали Восьмої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 2–3 квітня 2015): Зб. наук. Статей. — Львів: ЛвДЦНІІ. — С. 148–150. 4. WPP “Stary Sambir-1” nature does nothing in vain. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.uself.com.ua/fileadmin/documents/USELF-2_Launch_Event_Kozytsk.... 5. Гольберт А. Е. “Выявление проблем интеграции ветроэлектростанций в электроэнергетическую систему Украины” — Доклад для круглого стола. “Новые вызовы, которые связаны с активным развитием альтернативной энергетики. Её место и роль в ОЭС Украины” — ежегодного форума “Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее” (с. 2–3). [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.proza.ru/2011/09/19/975. 6. Твайдел Дж., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии. — М.: Энергоатомиздат, 1990. — 392 с.