Оцінка ефективності вітроелектростанції на основі даних з відкритих джерел

2016;
: cc. 97 - 101
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Наведено оцінку ефективності вітроелектростанції в умовах Карпатського регіону на основі даних з відкритих джерел та розрахунки техніко-економічних показників електростанції.

1. Нові рекорди світової вітроенергетики, [Електронний ресурс]: http://www.uwea.com.ua/news.php?news_id=223. 2. У 2014 році українські ВЕС вдвічі збільшили виробництво електроенергії, [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://enref.org/news/u-2014-rotsi-ukrajinski-ves-vdvichi-zbilshyly-vyro.... 3. Ефективність потужних ВЕС в Карпатському регіоні. Маврін О. І., Покровський К. Б., Олійник В. П., Яворський М. С. Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні: Матеріали Восьмої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 2–3 квітня 2015): Зб. наук. Статей. — Львів: ЛвДЦНІІ. — С. 148–150. 4. WPP “Stary Sambir-1” nature does nothing in vain. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.uself.com.ua/fileadmin/documents/USELF-2_Launch_Event_Kozytsk.... 5. Гольберт А. Е. “Выявление проблем интеграции ветроэлектростанций в электроэнергетическую систему Украины” — Доклад для круглого стола. “Новые вызовы, которые связаны с активным развитием альтернативной энергетики. Её место и роль в ОЭС Украины” — ежегодного форума “Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее” (с. 2–3). [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.proza.ru/2011/09/19/975. 6. Твайдел Дж., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии. — М.: Энергоатомиздат, 1990. — 392 с.