Reactive Power Compensation in Power Supply Systems With Power Rectifiers

2016;
: pp. 107 - 112
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

With the purpose of providing dynamic compensation of reactive power in power network, we offer the method of coordinated control for several power rectifiers of technological mechanisms of power supply systems.

1. Никонець Л. О. Енергетичні характеристики трифазного випрямляча вузла навантаження в режимі видачі реактивної потужності / Л. О. Никонець, О. М. Сівакова, Є. І. Федів // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2008. – № 30. – С. 210–216. 2. Федів Є. І. Силові випрямлячі систем електропостачання з покращеним коефіцієнтом  реактивної потужності / Є. І. Федів, О. М. Сівакова // Вісник Приазовського технічного університету: зб. наук. пр. – Вип. 18. – Ч. 2. – Маріуполь, 2008. – С. 60–64. 3. Сівакова О. М. Особливості фазового керування силовими випрямлячами електропостачальних систем / О. М. Сівакова, Є. І. Федів // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2008. – № 615: Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 133–140.