Компенсація реактивної потужності в системах електроспоживання з силовими випрямлячами

2016;
: cc. 107 - 112
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Запропоновано спосіб узгодженого керування декількома силовими випрямля- чами технологічних установок систем електроспоживання для забезпечення динамічної компенсації реактивної потужності в електромережі живлення.

1. Никонець Л. О. Енергетичні характеристики трифазного випрямляча вузла навантаження в режимі видачі реактивної потужності / Л. О. Никонець, О. М. Сівакова, Є. І. Федів // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2008. – № 30. – С. 210–216. 2. Федів Є. І. Силові випрямлячі систем електропостачання з покращеним коефіцієнтом  реактивної потужності / Є. І. Федів, О. М. Сівакова // Вісник Приазовського технічного університету: зб. наук. пр. – Вип. 18. – Ч. 2. – Маріуполь, 2008. – С. 60–64. 3. Сівакова О. М. Особливості фазового керування силовими випрямлячами електропостачальних систем / О. М. Сівакова, Є. І. Федів // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2008. – № 615: Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 133–140.