The Influence of on-load Tap-changing Device on the Identification of Winding Short Circuits in Power Transformer

2017;
: pp. 34 - 40
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

The investigation of the influence of on-load tap-changing device on the algorithm of identification of winding short circuits in multi-winding power transformers was conducted.

1. Кідиба В. П. Релейний захист електроенергетичних систем / В. П Кідиба. — Львів : Видавництво Львівської політехніки. —2015. — 504 с. 2. Равлик О. М. Ідентифікація виткових замикань в однофазному двохобмотковому трансформаторі / О. М. Равлик, Б. В. Дмитрик //— Вісник Національ- ного університету «Львівська політехніка» «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — 2015. — № 834. — С. 15–19. 3. Dmytryk B. V. The detection of Winding Short Circuits in Single-Phase Double- Winding Transformer / B. Dmytryk, O. Ravlyk — Proceedings for 5th International Youth Science Forum «Litteris Et Artibus» — Lviv. — 2015 — P. 148. 4. Спосіб ідентифікації виткових замикань в однофазних силових двохобмоткових трансформаторах / О. М. Равлик, Б. В. Дмитрик. — Патент на корисну модель № 107929 Бюл. № 12 від 24.06.2016 р. 5. Програмний комплекс «REC» для аналізу процесів в електричних мережах, системах їх захисту й автоматики / О.М. Равлик, Н. О. Равлик. — Свідоцтво про реєстр. авт. права на твір.— 2015. — № 62351. 6. Принц М. В. «Трансформатори. Монтаж, обслуговування та ремонт» / М.В. Принц, В.М. Цимбалістий. — Львів: Оріяна-Нова, 2007. 7. «ДонОРГРЕС», Трансформатори силові. Типова інструкція з експлуатації. СОУ 40.1-21677681- 07:2009 — Міністерство палива та енергетики України Київ. — 2009. —59 с. 8. Стародубцев Ю. Н., Теория и расчет трансформаторов малой мощности / Ю. Н. Стародубцев. — Радтософт. —2015, 120 с. 9. Прянишников В. А. Теоретические основы электротехники / В. А. Прянишников. — СПб.: Корона принт. — 2009. — 125 с.