Метод оцінювання якості онтологій баз знань інтелектуальних систем на основі ISO/IEC 25012

Authors: 

Демчук А. Б., Гопяк М. Я.

Демчук А. Б. Метод оцінювання якості онтологій баз знань інтелектуальних систем на основі ISO/IEC 25012 / А. Б. Демчук, М. Я. Гопяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 80–86. – Бібліографія: 8 назв.

The importance of ontology within concepts of the knowledge base and intelligent systems is considered in the article. Standard ISO/IEC 25012 has been offered for evaluation of ontologies qualities of knowledge bases of intelligent decision support systems.

1. Gruber T. A translation approach to portable ontologies / T.Gruber // Knowledge Acquisition. — 1993. — № 5 (2). — P. 199–220.
2. Литвин В. В. Бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень: монографія / В. В. Литвин. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 240 с.
3. Інтелектуальні системи, базовані на онтологіях: монографія / Д. Г. Досин, В. В. Литвин, Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник. — Львів : Цивілізація, 2009. — 414 с.
4. ISO/IEC 25012:2008 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25012:ed-1:v1:en.
5. AS/NZS ISO/IEC 25012:2013 Software engineering—Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality model.
6. Литвин В. В. Підхід до побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень на основі онтологій // Проблеми програмування: наук. журн. / Національна академія наук України; Інститут програмних систем. — Київ, 2013. — № 4. — С. 43–52.
7. Литвин В. В. Метод автоматизованої розбудови та оцінювання якості онтологій баз знань / В. В. Литвин, М. Я. Гопяк, А. Б. Демчук // Автоматизовані системи управління та прилади автоматики : Всеукр. міжвід. наук.-техн. зб. — Харків, 2012. — № 161. — С. 62–69.
8. Де Бор К. Практическое руководство по сплайнам. — Москва: Радио и связь, 1985. — 304 с.