Higher Journalism Education in the Soviet Socialist Republic of Moldova: Conceptual Approaches

2020;
: 88-95
1
Universitatea de Stat din Moldova

The higher journalism education in the Moldovan Soviet Socialist Republic (MSSR) was initiated in the ’60s of the last century, as a specialty at the Philological Faculty in Moldavian State University. The conceptualization of the Moldovan higher journalism education was made possible thanks to:

 1. development of the curriculum and the methodology for teaching specialized disciplines;
 2. creation of the technical base for practical training in radio and television journalism;
 3. development of didactic materials for students studying in the national language;
 4. formation of the teaching staff that provided the training of the journalists to be;
 5. creation of the methodological-instructive fund for journalism sphere;
 6. initiation of the first national scientific research in the journalism field, including the regional one etc.

The role of these processes is especially important, because they determined the specifics of the higher journalism education in the MSSR, this way founding the modern Moldovan university journalism education.

In the MSSR the higher social-humanistic education, including journalism education, was more created and developed as a process of ideological education than as a professional training of the workforce. It was aimed to the formation of a new person of a socialist type and to the building of a communist society, because of this didactic process was censored very strictly. Despite this, the higher journalism education of that period played an important role in the specifics’ formation of not only the Moldovan modern didactic process in journalism, but also in the modern Moldovan journalism per general.

 1. Esin B. I. Iz istorii vysshego zhurnalistskogo obrazovaniya // Vestnik Moskovskogo un-ta. Ser. 10. Zhurnalistika. 1969. No. 2. S. 81–83.
 2. Karavashkova S. V. Podgotovka zhurnalistskich kadrov v pervye gody sovetskoj vlasty // Vestnyk Moskovskogo un-ta. Ser. 10. Zhurnalistika. 1967. No. 5. S. 70–76.
 3. Privalov V. 3. Ot “shkoly zhurnalizma” do fakulteta zhuralistiki // Vestnik Moskovskogo un-ta. Ser. 10. Zhurnalistika. 1982. No. 1. S. 10–21.
 4. Talovov V. P. Iz istorii zhurnalistskogo obrazovaniya // Vestnik Leningrad. un-ta. Ser. 2. Istoriya. Yazykoznanie. Literaturovedenie. 1987. Vyp. 3. S. 91–93.
 5. Talovov V. P. Zhurnalistskoe obrazovanie v SSSR. L., 1990.
 6. Korkonosenko S.G. Prepodaem zhurnalistiku: professionalnoe i massovoe mediaobrazovanie /S. G. Korkonosenko. SPb.: Mihajlov V. A., 2004.
 7. Svitich L. G. Zhurnalistskoe obrazovanie: vzglyad sociologa / pod red. prof. Ya. N. Zasurskogo. Fakultet zhurnalistiki MGU. M.: Ikar, 1997. S. 5–37.
 8. Svitich L. G. Professiya: zhurnalist: ucheb. posobie. M.: Aspekt-Press, 2003. S. 108–128.
 9. Fateeva I. A. Integraciya nauchnyh disciplin v zhurnalistskom obrazovanii / pod red. M. V. Zagidullinoj,I. A. Fateevoj. Chelyabinsk, 2007.
 10. Shesterkina L. Pedagogicheskoe upravlenie zhurnalistskim obrazovaniem v vuze. Chelyabinsk: REKPOL, 2012.
 11. Vladimirova T.N. Didakticheskaya koncepciya professionalnoj podgotovki zhurnalistov v vysshej shkole Rossii: Avtoref. dokt. dis. M., 2015.
 12. Rotaru L. Politica sovietică în domeniul învățământului superior din RSS Moldovenească" (2019) // Panorama comunismului în Moldova Sovietică. Context, surse, interpretări. Coord. Liliana Corobca. Iași: Polirom, 2019. S. 477–492.
 13. Rotaru L. Raportul național și social al abandonul universitar în RSS Moldovenească în primii ani de după război // Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației. Cahul: US “B.P. Hașdeu”, 2017. S. 238–243.
 14. Rotaru Liliana. Dezideologizarea învăţământului superior în RSSM // Națiunea imaginată. Concepte și etape în construirea identităților naționale europene. Cluj-Napoca: Deva, 2019. S. 353–382.
 15. Dolghi A. Politica statului sovietic privind componenţa națională a corpului didactico—știinţific și studenţesc la facultăţile de istorie din RSSM (1944–1965) // Revista de etnologie și culturologie. 2015. No. XVIII. S. 90–96.
 16. Dolghi A. Învăţămîntul istoric superior din RSS Moldovenească (1940–1990). Enunţarea problemei. // Analele Asociației Naționale a Tinerilor Istorici din Moldova. Chișinău, 2008. S. 187–193.
 17. Dolghi A. Impunerea modelului sovietic al învățământului istoric superior în RASSM și RSSM (1930–1954) // Destin Romanesc. (Serie nouă): Revistă de istorie și cultură. 2009. No. 4. S. 50–74.
 18. Stepanov G. Conceptul formativ al învățământului superior în domeniul jurnalismului (ciclul I, Licență) în Republica Moldova // Creativitatea în jurnalism. Chișinău: CEP USM, 2019. S. 3–10.
 19. Rotaru L. Politica de recrutare și selecție a personalului academic în învățământul superior din RSS Moldovenească. 1944–1950 // Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe Umanistic. 2017. No. 4. S. 123–134.
 20. Pasecinic T., Coval D., Gorceac L. Cercetări în domeniul științelor umanistice la Universitatea de Stat din Moldova (1974–1995). Contribuții bibliografice. Coord. Gh. Rusnac. Chișinău: Tipografia Centrală,1996.