Kinematic Analysis of Centrifugal and Aerodynamic Mechanisms of Blades Turning and Folding of Horizontal-Axis Wind Turbines

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

Various types of blades turning and folding mechanisms, which may be used for power regulation and rotation frequency stabilization of horizontal-axis wind turbines, are considered. Kinematic diagrams of corresponding mechanisms are constructed. Analytical expressions for calculating of regulation slider and centrifugal weights displacement as a function of blades turning angle are deduced. The recommendations for determining of their kinematic parameters (analogues of velocities and accelerations) are presented.

1. Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин / Я.Т. Кіницький. — К.: Наукова думка, 2002. — 661 с. 2. Корендій В.М. Аналіз систем регулювання потужності вітроколіс / В.М. Корендій // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні: Український міжвідомчий науково-технічний збірник. — 2012. — № 46. — С. 74-80. 3. Дзензерский В.А. Ветроустановки малой мощности / В.А. Дзензерский, С.В. Тарасов, И.Ю. Костюков. — К.: Наукова думка, 2011. — 592 с. 4. Фатеев Е.М. Ветродвигатели и ветроустановки / Е.М. Фатеев. — М.: Огиз-Cельхозгиз, 1948. — 544 с. 5. Корендій В.М. Історія і сучасний стан використання тихохідних багатолопатевих вітроустановок у сільському господарстві / В.М. Корендій // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. — 2012. — Вип. 11, т. 1 (65). — С. 332-338. 6. Розроблення ефективних методів і засобів перетворення, акумуляції та використання енергії вітру / С.О. Кудря, В.М. Головко, В.П. Коханєвич [та ін.] // Відновлювана енергетика. — 2007. — № 3 (10). — С. 26-39. 7. Коханєвич В.П. Умови стійкості системи регулювання ротора вітроустановки з відцентровим регулятором при антифлюгерному регулюванні / В.П. Коханєвич // Енергетика: економіка, технології, екологія. — 2011. — № 2. — С. 28-36. 8/ Кривцов В.С. Невичерпна енергія. Книга 2: Вітроенергетика / В.С. Кривцов, О.М. Олейніков, О.І. Яковлєв. — Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т»; Севастополь: Севаст. нац. техн. ун-т, 2005. — 503 с. 9. Легошин Д.В. Система регулювання частоти обертання вітротурбіни автономної ВЕУ малої потужності / Д.В. Легошин // Відновлювана енергетика. — 2009. — № 2. — С. 36-38. 10. Burton T. Wind energy handbook / Tony Burton, Nick Jenkins, David Sharpe, Ervin Bossanyi. — Great Britain, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2011. — 775 p. 11. Spera D.A. Wind turbine technology. Fundamental Concepts of wind turbine engineering / David A. Spera. — New York: ASME, 2009. — 849 p.