Volume 849, 2016

In this Number

(37 papers)
Spartаk Mankovskyy, Emiliya Mankovska
pp. 13 - 17
Andriy Bondariev, Ivan Maksymiv, T. Maksymiuk
pp. 18 - 22
Volodymyr Shkliarskyi, Bohdan Hoi, Roman Matviiv, Yu. Matiieshyn
pp. 49 - 56
B. Pavlov, M. Melen, F. Pavlov
pp. 74 - 82
Andriy Bondariev, Serhii Altunin
pp. 83 - 90
Volodymyr Shkliarskyi, Yu. Matiieshyn, Yurii Balaniuk, R. Yankevych
pp. 91 - 98
Vitaliy Nichoha, Ivan Prudyus, I. Storozh, V. Storozh, L. Vashchyshyn, P. Dub
pp. 99 - 116
V. M. Теslyuk, K. Matviichuk, A. Romaniuk
pp. 117 - 125
Gryhoriy Barylo, V. Virt, R. Holyaka, Z. Hotra
pp. 126 - 134
K. Storchak, A. Makarenko, H. Hrynkevych, V. Prymachenko
pp. 151 - 158
Andriy Hryvachevskyi, Ivan Prudyus
pp. 168 - 172
Bogdan Strykhalyuk, Yu. Klymash, I. Boliubash
pp. 173 - 178
Valeriy Bezruk, V. Vlasova, Yu. Skoryk, Yu. Koltun
pp. 179 - 184

.

M. Kyryk, V. Yanyshyn, M. Pitsyk
pp. 194 - 202
M. Kaidan, A. Andrushchak, S. Dumych, Volodymyr Pashkevych
pp. 203 - 209
K. Kozelkova, Ya. Toroshanko, L. Kharlai
pp. 210 - 217
Mykhaylo Klymash, I. Demydov, Mohamed Mehdi El Hatri, Yu. Deshchynskyi
pp. 218 - 228
Volodymyr Pasichnyk, V. Savchuk, O. Yehorova
pp. 236 - 240
P. Huskov, A. Tsurkan, Olha Shpur, B. Buhyl, Mykhaylo Klymash
pp. 256 - 264
Oleh Buryi, N. Andrushchak, O. Yaremko, S. Ubizskyi
pp. 285 - 291