Volume 1 · Number 1

In this Number

(13 papers)
O. M. Berezsky, Petro B. Liashchynskyi, Pavlo B. Liashchynskyi, A. R. Sukhovych, T. M. Dolynyuk
DOI: https://doi.org/10.23939/ujit2019.01.035
35-40
B. T. Ladanivskyy, L. H. Savkiv, O. Ya. Sapuzhak, О. І. Romanyuk, О. І. Pidvirnyj, V. V. Kolyadenko, O. V. Syrojezhko , S. A. Deshchytsya
DOI: https://doi.org/10.23939/ujit2019.01.067
67-71