Євген Пістун

Національний університет «Львівська політехніка»
вул. С. Бандери 12, Львів, 79013, Україна

 

Професор Пістун Євген Павлович є відомим вченим в Україні та за її межами. Під його керівництвом створена та творчо працює наукова школа з промислової автоматизації, технологічних вимірювань та обліку енергоносіїв. Євген Павлович є організатором та учасником багатьох міжнародних конгресів та науково-технічних конференцій. Професор Пістун є головою Спеціалізованої Вченої Ради у Львівській політехніці із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями: “Автоматизація процесів керування”, “Прилади та методи вимірювання механічних величин”, “Прилади і методи контролю та визначення складу речовин”, “Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика”. За цими науковими спеціальностями під керівництвом Євгена Павловича підготовлено 5 докторів технічних наук та 24 кандидати технічних наук. Професор Пістун є головним редактором наукового журналу "Енергетика та системи керування" та членом редакційної колегії наукового журналу "Метрологія та прилади".

ОСВІТА

1959-1964, Львівський політехнічний інститут, Львів, Україна
Інженер-електромеханік з автоматизації

1971-1974, Львівський політехнічний інститут, Львів, Україна
Кандидат технічних наук за спеціальністю “Контрольно-вимірювальна техніка”

1982-1992, Львівський політехнічний інститут, Львів, Україна
Доктор технічних наук за спеціальністю “Прилади та методи вимірювання механічних величин”

ДОСВІД РОБОТИ

2021 – до цього часу
Професор кафедри “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”
Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна

1986 – 2021
Завідувач кафедри “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”
Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна

1992 – 2005
Проректор університету з дослідно-виробничої роботи
Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна

1976 – 1986
Доцент кафедри “Автоматизація теплових і хімічних процесів”
Львівський політехнічний інститут, Львів, Україна

1970 – 1976
Старший викладач кафедри “Автоматизація теплових і хімічних процесів”
Львівський політехнічний інститут, Львів, Україна

1965 – 1970
Асистент кафедри “Автоматизація теплових і хімічних процесів”
Львівський політехнічний інститут, Львів, Україна

НАВЧАЛЬНІ СЕМІНАРИ

 • Поглиблений курс технологічного підприємництва, 02 – 17 лютого 1995 р., Центр технологічного підприємництва при Ренселерському Політехнічному Інституті,      м. Трой, штат Нью-Йорк, США.
 • Методи кібернетики у хімії та хімічних технологіях, 15 вересня – 30 грудня 1968 р., Інститут хімії та хімічних технологій ім. Д. Менделєєва, Москва, Росія.

ПРОЕКТИ 

 • Організація роботи та керівництво діяльністю дослідного заводу, технопарку, бізнес-інкубатора та проектно-конструкторського об’єднання Національного університету “Львівська політехніка”;
 • Створення та керівництво ПрАТ “Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв”, де виконуються проекти щодо енергозбереження, обліку енергоносіїв та курси підвищення кваліфікації для спеціалістів газової, теплоенергетичної та хімічної промисловості;
 • Керівництво науково-дослідними роботами щодо розробки Комплексу Міждержавних стандартів ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5-2005 “Вимірювання витрати та кількості рідин і газів за допомогою стандартних пристроїв звуження потоку”;
 • Розробка Системи автоматизованого розрахунку та проектування витратомірів змінного перепаду тиску САПР “Расход-РУ” відповідно до вимог Міждержавного стандарту ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5-2005;
 • Комплекс робіт з аналізу технічного стану вузлів обліку природного газу на підземних сховищах ДК “Укртрансгаз”;
 • Аналіз перспектив підвищення точності обліку природного газу та можливостей зменшення його дисбалансів у ВАТ “Хмельницькгаз”, ВАТ “Житомиргаз”, ВАТ “Запоріжгаз”, ВАТ “Дніпропетровськгаз”, ВАТ “Миколаївгаз”, ВАТ “Рівнегаз”;
 • Уточнення методики визначення запасу природного газу в магістральних газопроводах для її застосування в УМГ “Львівтрансгаз” ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України”;
 • Розробка системи автоматизації та оптимізації кульових барабанних млинів (система встановлена на теплових електричних станціях в Україні, Польщі та Болгарії).

НАГОРОДИ

 • Державна премія України в галузі науки і техніки (2012 р.)
 • Знак “За наукові досягнення” (2012 р.)
 • Знак “Відмінник освіти України” (2009 р.)
 • Грамота Верховної Ради України (2004 р.)
 • Почесний професор Вроцлавської політехніки, Польща (2004 р.)
 • Почесна Грамота Міністерства освіти України (1994 р.)
 • Почесна Грамота Мінвузу УРСР (1982 р.)
 • Знак «Винахідник СРСР»

ПУБЛІКАЦІЇ

Загальна кількість публікацій становить 6 монографій, 403 наукові праці, 5 Міждержавних Стандартів, 5 Державних Стандартів України та 151 авторське свідоцтво на винахід та патент, в тому числі в США, Великобританії, Франції, Німеччині, Швеції, Польщі та Японії.
Недавні публікації:

 • Y. Pistun, H. Matiko, H. Krykh. Resources for structural optimization of gas-hydrodynamic measuring transducers. Energy Engineering and Control System, 2021, Vol. 7, No. 2, pp. 136 – 143.  https://doi.org/10.23939/jeecs2021.02.136
 • Y. Pistun, H. Matiko, H. Krykh. Mathematical models of throttle elements of gas-hydrodynamic measuring transducers. Energy Engineering and Control Systems, 2019, Vol. 5, No. 2, pp. 94 – 107. https://doi.org/10.23939/jeecs2019.02.094
 • Pistun, Y.; Fedoryshyn, R.; Zagraj, V.; Nykolyn, H. & Kokoshko, R. (2019). Experimental Study and Mathematical Modelling of Nonlinear Control Plant, Proceedings of the 30th DAAAM International Symposium, pp.0967-0975, B. Katalinic (Ed.), Published by DAAAM International, ISBN 978-3-902734-22-8, ISSN 1726-9679, Vienna, Austria. DOI: 10.2507/30th.daaam.proceedings.134
 • Pistun, Y.; Matiko, H.; Krykh, H.; Matiko, F. Structural modelling of throttle diagrams for measuring fluid parameters. Metrology and measurement systems, 2018, 25(4), pp. 659-673. DOI: 10.24425/mms.2018.124884
 • Pistun, Y., Mysak, S., Kovalenko, T., Lys, S. Development of the analytical method for determining the armor wear of the drum ball mill. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, 5(1-89), pp. 45-50
 • Pistun, Y., Matiko, H., Krykh, H., Matiko, F. Synthesizing the schemes of multifunctional measuring Transducers of the fluid parameters. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, 6(5-90), pp. 13-22
 • Y. Pistun, L. Lesovoy, R. Fedoryshyn. Optimization of the differential pressure flowmeters by means of “Raskhod-RU” CAD // Journal of Hydrocarbon Power Engineering. Volume 1, Issue 1, 2014. p. 53-57.
 • Pistun, Y. , Lesovoy, L. , Matiko, F. and Fedoryshyn, R. (2014) Computer aided design of differential pressure flow meters. World Journal of Engineering and Technology, 2, 68-77. doi: 10.4236/wjet.2014.22009
 • Y. Pistun, L. Lesovoy and R. Fedoryshyn. Design of flowmeters for fluid energy carriers by means of “Raskhod-RU” CAD // Computational Problems of Electrical Engineering. Vol. 3, No. 1. – 2013. p. 79-86
 • Y. Pistun, F. Matiko and R. Fedoryshyn. Improvement of accuracy of natural gas metering by means of household gas meters // Proceedings of 16th International Flow Measurement Conference “FLOMEKO 2013”, Paris, France – 24-26.09.2013, p. 306-310.
 • Y. Pistun, L. Lesovoy and R. Fedoryshyn. “Raskhod-RU” CAD System for Computer Aided Design of Flowmeters for Fluid Energy Carriers // Proceedings of 8th International Symposium on Fluid Flow Measurement, June 20-22, 2012, CDROM version, pp.1-11, Colorado Springs, Colorado, USA

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»