Розрахунок оптимального фільтра аналогового сигналу

2018;
: c. 93 – 102
https://doi.org/10.23939/jeecs2018.02.093
Надіслано: Листопад 09, 2018
Переглянуто: Листопад 29, 2018
Прийнято: Грудень 07, 2018

R. Fedoryshyn, S. Klos, V. Savytskyi, Y. Pistun, M. Woloszyn. Design of optimal filter for analog signal. Energy Eng. Control Syst., 2018, Vol. 4, No. 2, pp. 93 – 102. https://doi.org/10.23939/jeecs2018.02.093

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»
5
Ґданська політехніка

Представлено методику розрахунку оптимального значення сталої часу фільтра аналогового сигналу на основі розробленого критерію оптимальності. Запропонований критерій враховує показник якості процесу фільтрування та динамічну похибку профільтрованого сигналу. Виконано експериментальне дослідження перехідних процесів у тепловому об’єкті з метою аналізу впливу параметрів фільтра на якість процесу фільтрування аналогового сигналу. Для отриманих експериментальних даних було розраховано оптимальне значення сталої часу фільтра на основі розробленої методики, що складається з восьми кроків. Здійснено порівняння експериментального перехідного процесу із профільтрованим процесом за допомогою фільтра з оптимальним значенням сталої часу. Застосування розробленої методики в автоматизованих системах вимірювання та керування забезпечить високу якість процесу фільтрування при незначній динамічній похибці профільтрованого сигналу.

  1. Hamming, R. W. Digital filters. 3rd ed. New Jersey: Prentice-Hall, Englewood-Cliffs, 1989, 284 p.
  2. H. Dimopoulos. Optimal use of some classical approximations in filter design. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2007, Vol. 54, Iss. 9, pp. 780 – 784.        https://doi.org/10.1109/TCSII.2007.900345
  3. J. C. Ma, L. Luo, Q. B. Wu. A filter design method based on combination wavelets. MSSP, 1997, Vol. 11, Iss. 5, pp. 767 – 772. https://doi.org/10.1006/mssp.1997.0105
  4. Richard J. Lyons. Understanding digital signal processing. Third ed. Prentice Hall Publ. 1996, 992 p.
  5. N. K. Sinha, G. P. Rao. Identification of continuous-time systems: methodology and computer implementation. Kluwer Academic Publishers Norwell, 1991, 637 p. https://doi.org/10.1007/978-94-011-3558-0
  6. Adamenko V. O. Automation of the technical information processing: lectures course. Kyiv: I. Sikorsky KPI, 2017, 44 p. (in Ukrainian)
  7. Gren Y. V. Real-time systems programming: textbook. Lviv Polytechnic Publ. House, 2011, 324 p. (in Ukrainian)
  8. R. Fedoryshyn, S. Klos, V. Savytskyi, O. Masniak. Identification of controlled plant and development of its model by means of PLC. Energy Eng. Control Syst., 2016, Vol. 2, No. 2, pp. 69 – 78.        https://doi.org/10.23939/jeecs2016.02.069