Оцінка температури об’єктів на основі їх шумових характеристик з вейвлет-перетворенням сигналів

2019;
: cc. 19 - 24
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

Наведено результати аналізу існуючих типів шумів, які базуються на різних фізичних джерелах виникнення. Показано, що для оцінювання температури найбільш доцільно вико- ристовувати тепловий шум. Для підвищення чутливості і точності оцінки таких шумів від зміни температури пропонується використовувати вейвлет-область перетворення сигналів. Робота вимірювальної системи базується на обробленні сигналів у часо-частотній, вейвлет-області.

  1. Букингем М. Шумы в электронных приборах и системах / пер. с англ. М.: Мир, 1986. 400 с.
  2. Ван дер Зил Альдерт. Шумы при измерениях / пер. с англ.; под. ред. А. К. Нарышкина. М.: Мир, 1979. 293 с.
  3. Ван дер Зил Альдерт. Флуктуации в радиотехнике и физике / пер. с англ. под ред. Л. С. Гуткина. М. ; Л.: Госэнергоиздат, 1958. 296 с.
  4. Микитин І. П. Вимірювання температури шумовими методами. Теорія і практика: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: спец. 05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин» // Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2009. 42 с.
  5. Микитин І. П. Засоби та методика дослідження шумових сигналів І. П. Микитин, Б. І. Стадник // Вимірювальна техніка та метрологія. 2008. № 68. С. 14–20. 
  6. Наконечний А. Й. Цифрова обробка сигналів: навч. посібник / А. Й. Наконечний, Р. А. Наконечний, В. А. Павлиш. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 368 с.
  7. Саватаеев А. В. Шумовая термометрия / А. В. Саватаеев – Л.: Энергоатомиздат, 1987. 132 с.