Розроблення інтерактивного веб-додатка з використанням нереляційної бази даних

2019;
: cc. 25 - 31
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
2
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, кафедра управління інформаційною безпекою, Краківська Політехніка ім. Тадеуша Костюшко, кафедра автоматики та інформаційних технологій
3
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматики та інформаційних технологій

Розроблено інтерактивний веб-додаток, який складається з бази даних, сховища даних, прогресивного мобільного додатку та основного веб-інтерфейсу. Він дає можливість створювати, відправляти та опрацьовувати заявки користувачів, а також переглядати, змінювати, видаляти та переносити елементи, управляти додатковими функціями, що є недоступними для звичайного користувача. Ще однією важливою особливістю розробленого додатка є можливість роботи offline.

  1. Алекс Бэнкс, Ева Порселло. React и Redux. Функциональная веб-разработка. СПб.: Питер, 2018.
  2. Берковський  В.  В.,  Радіонов  С.  О.  Аналіз  методів  створення  інтерактивних  web-додатків  // Системи озброєння і військова техніка. 2015, № 2(42), С. 61–64.
  3. Кравчук О. А. Огляд та аналіз архітектури прогресивних веб-додатків // Вісник Хмельницького національного університету, № 5, 2017 (253) – С. 132–136.
  4. Швець М. Ю., Заруба Д. С., Хохлов Ю. В. Порівняння SQL та NoSQL баз даних. / Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Т. 29 (68) ч. 2. № 6, 2018 С. 21–25.
  5. Houssem Yahiaoui. Firebase Cookbook: Over 70 recipes to help you create real-time web and mobile applications with Firebase. 1st Edition. Birmingham: Packt Publishing, 2017. – 288 p.
  6. J. S. van der Veen, B. van der Vaaij, and R. J. Meijer. Sensor data storage performance: SQL or NoSQL, physical or virtual, in Proceedings of the IEEE 5th International Conference on Cloud Computing, June 2012 pp. 431–438.
  7. Tal Ater. Building Progressive Web Apps: Bringing the Power of Native to the Browser. Sebastopol: “O'Reilly Media, Inc.”, 2017. 288 p.
  8. Wodehouse C.  SQL vs. NoSQL Databases: What’s the Difference? / URL: www.upwork/com/hiring/ data/sql-vs- nosql-databases- whats-the-difference/(дата звернення 12.11.2019).