Parallelization computations during simulation of mechanical components of mems-based diakoptical approach

2013;
: ст. 79 – 82
Автори: 
Karkulovskyi B., Karkulovskyy V., Kernytskyy A., Pukshyn O.

B. Karkulovskyi1, V. Karkulovskyy2, A. Kernytskyy2, O. Pukshyn2

Lviv Polytechnic National University:

  1. ASU Department, Lviv Polytechnic National University.
  2. CAD Department.

Розглянуті основні фактори, які визначають актуальність розроблення спеціаль- ного розв’язання рівнянь, які описують механічні системи. Ми пропонуємо викорис- товувати діаскопічний підхід до проектування механічних компонентів МЕМС.

1. Кузьменко Б.В., Чайковська О.А. Технологія розподілених систем та паралельних обчислень. – К., 2011. – С.161. 2. Дорошенко А.Е., Алистратов О.В., Тырчак Ю.М., Розенблат А.П., Рухлис К.А. Паралельні обчислення та розподілені системи. – К., 2009. – С. 2 5. 3. Крон Г. Исследование сложных систем по частях – диакоптика. – М., 1972. – С.543. 4. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела. Т. 1. – М., 1979. – 485 с.